maandag 15 februari 2021

Aswoensdag 2021

Vieringen Jozefkerk 9:00 en 19:00.

Aswoensdag is dit jaar anders dan anders. Wat niet? Covid heeft heel veel vaste tradities van ons leven op zijn kop gezet. Geen carnaval maar schaatsen. Niet uitgaan maar thuis blijven. Gelukkig dat Jezus Christus dezelfde blijft, "gisteren, vandaag en altijd". (HebreeĆ«nbrief). Er is nog Iemand die onze rots is, waar we op kunnen vertrouwen als we onze regeringen steeds minder vertrouwen. Temidden van verwarring en maatregelen, blijft Jezus "de weg, de waarheid en het leven" (Joh. 14,6). 

Naar het leven gaan we in waarheid op weg de komende veertigdagentijd. Op weg naar Pasen, in geloof, hoop en liefde, zoals Paus Franciscus ons deze veertigdagentijd voorhoudt (zie zijn boodschap in een andere post op deze pagina).

As uitstrooien.

We beginnen met Aswoensdag. Dat verloopt dus ook anders dan anders. We leggen de as op door op uw hoofd een klein beetje as uit te strooien. Geen kruisje op uw voorhoofd dus, we raken elkaar met de covid-maatregelen immers niet aan... Verder zijn de vieringen uiteraard met maximaal 30 gelovigen. Maar daar zijn we aan gewend. 

Wij vieren in onze parochie Aswoensdag alleen in de Jozefkerk, en wel om 9:00 en om 19:00. Wij hopen zo toch veel gelovigen een goed begin van de veertigdagentijd te laten beleven.

Voor wie niet naar de kerk (kunnen) komen, heeft ons bisdom een gebedskaart uitgegeven. Om thuis te bidden en met de Kerk en elkaar verbonden te zijn. Deze kaartjes liggen ook in de kerken, de ontvangers van de digitale nieuwsbrief hebben de teksten al ontvangen, maar u kunt ze ook downloaden door op het onderstaande plaatje te klikken: