donderdag 14 januari 2021

Actie Kerkbalans: “Geef vandaag voor de kerk van morgen!”

Van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari 2021 doen weer 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van u, onze leden. Zo blijven we van waarde voor elkaar en de samenleving. ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is het thema voor Actie Kerkbalans 2021. 

Zeker nu in deze coronacrisis is het financiële plaatje voor de kerken een somber verhaal. Minder collectes, minder inkomsten bij vieringen, vooral beperkingen. Kosten voor gebouwen en pastorale krachten gaan gewoon door. We moeten realistisch zijn. U bent niet gek. Net als veel bedrijven kunnen ook parochies in zwaar weer komen. Voor ons is er geen ander steunpakket… dan wat u als gelovigen geeft.

Wilt u meedoen? Uw kunt een bijdrage overmaken naar NL72RABO 0171 0800 84 t.n.v.R.K. PAROCHIE H. LAMBERTUS in Helmond. Alvast hartelijk dank!

Nieuwsbrief 16 januari

De nieuwsbrief van de komende twee weken is er weer!donderdag 7 januari 2021

Veranderingen dienstverlening parochiekantoor

De coronacrisis heeft voor ons parochiekantoor grote gevolgen. Niet alleen zijn wij vanwege de lockdown nu noodgedwongen gesloten voor bezoek aan het loket, maar veel erger is dat onze vaste gastheer Cor van Duijnhoven vanwege corona is overleden.

Wij hebben met het secretariaat van het parochiebestuur besloten om de dienstverlening flink aan te passen. Niet alleen aan de (trieste) omstandigheden, maar ook aan de veranderde tijdgeest vanwege Covid19 die in de hele samenleving leidt tot meer online-werken en -leven. Ook de mensen van kantoor gaan meer van thuis uit werken en de kantoorfunctie wordt ingekrompen. Dat mag niemand verbazen in deze tijd.

 • Het kantoor zal na de lockdown nog slechts geopend zijn op woensdag en donderdag, van 9:30 -12:00. Minder vaak en korter dus. Tijdens de lockdown is het kantoor op die tijden wel telefonisch te bereiken. Op alle overige tijden staat er een antwoordapparaat aan.
 • De parochie gaat meer inzetten op online-communicatie. Dat wil zeggen dat een heel aantal zaken waarvoor parochianen gewoonlijk aan het loket kwamen, of belden, voortaan via formulieren op onze website worden geregeld. Daarbij moeten we denken aan:

  • Aanmeldingen voor het doopsel en het huwelijk
  • Aanvragen van misintenties en doopbewijzen
  • Inschrijven in de parochie.

Alleen misintenties kunnen ook nog worden aangevraagd via de nieuwe formulieren die achterin de kerk liggen en contant worden betaald. Alle andere bovenstaande zaken die via kantoor lopen, moeten voortaan verplicht via formulieren worden geregeld die u van onze website haalt en mailt naar het parochiekantoor. U kunt deze aanmeldingen en aanvragen ook niet (meer) regelen via de leden van het pastorale team.

 • De begraafplaatsadministratie (dhr. Wildenberg) is alleen op donderdagmorgen bereikbaar. Alle vragen rond grafrechten, verlengingen, opzeggingen, onderhoud etc. worden alleen op donderdag behandeld.
 • Contant geld moet bij voorkeur worden vermeden. Wij gaan sterker benadrukken dat alle geldzaken zoveel mogelijk per bank worden gedaan. Acceptgiro's stoppen dit jaar en ook bijdragen voor het doopsel, communie en vormsel kunnen voortaan niet meer contant. Alleen voor misintenties en bepaalde vormen van grafrechten maken we nog een uitzondering. Voor veel handelingen kunt u ook de GIVT-app gebruiken, net als voor de collecte in de vieringen.

Wij begrijpen dat het voor u, parochianen, wennen zal zijn. Het is ook voor de vrijwilligers wennen. Covid19 heeft de samenleving veranderd en ook ons kantoor hard geraakt. Wij hopen dat u zich kunt aanpassen aan deze veranderingen. Helaas zullen ook op andere terreinen dan de parochie steeds meer mensen die nu niet graag via internet werken, mee moeten met de digitale trein om in de samenleving aansluiting te vinden. In die zin denken we niet dat u verrast kunt zijn over deze aanpassingen.

Wij hopen u op deze vernieuwde manier net zo goed of nog efficiënter van dienst te kunnen zijn.

woensdag 30 december 2020

Nieuwsbrief extra 1 januari 2021

De extra nieuwsbrief voor de tijd vanaf 1 januari vindt u hier:


Een zalig nieuwjaar voor u allen!

maandag 28 december 2020

Jaarwisseling 2020-2021 en veranderingen na 1 januari

Wij wensen iedereen een goed en gezond begin van 2021, en we hopen op een 'beter jaar' waarin het coronavirus ons minder in de greep zal houden. Al moeten we hoe dan ook verder en dankbaar zijn voor elke dag de de Heer ons geeft. Want juist als dierbaren ons ontvallen vanwege dit virus, voelen we nog meer wat het is om te mogen leven en (redelijk) gezond te zijn. Het is niet zo vanzelfsprekend. In die zin wil de coronacrisis ons misschien iets leren, hoe zwaar het soms ook is.

Vieringen jaarwisseling

 • Op Oudjaar is niet de traditionele avondviering met Mannenkoor Lambardi. Om het het eenvoudig te houden, is er alleen de gewone ochtendmis om 9:00.
 • Op Nieuwjaar is er alleen de viering in de Lambertuskerk om 11:00. Er zijn geen andere vieringen die dag.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Veranderingen na 1 januari

Vieringen op zondag

 • In de Jozefkerk vervalt de toegevoegde viering van 8:30.
 • In de Lambertuskerk vervalt de toegevoegde viering van 10:00.

Het blijkt dat beide vieringen zeer matig worden bezocht en dat er best ruimte is om de kerkgangers van die vieringen in de andere missen te ontvangen. Bovendien is er weinig 'personeel' om deze vieringen goed te verzorgen.

Niet gezond: thuisblijven en niet langer eigenwijs zijn!

We moeten helaas constateren dat er in de vieringen nog zeer kwetsbare kerkgangers blijven komen. Ondanks klachten, veelvuldig doktersbezoek, een broze gezondheid tóch komen, is gewoon eigenwijs en onverantwoord. Uiteraard verlangen we naar de Heer in de Eucharistie, maar… wij brengen de communie wel bij u thuis als u dat wilt. De halve katholieke wereld kijkt nu tijdelijk naar TV en laptops vanwege coronamaatregelen. Wij bieden veel kansen in onze parochie. Meer dan elders. Maar dat wil niet zeggen dat naar de kerk komen vanzelfsprekend is en ieder voor zich zelf uitmaakt dat ze best kunnen komen. De regering roept mensen niet voor niets op, om thuis te blijven en niet vaker de deur uit te gaan dan strikt nodig. Dat het desondanks overal druk is, is geen reden om dan zelf ook maar te doen wat we willen. God is de belangrijkste, maar het is ook een daad van naastenliefde om soms niet te gaan. Je gaat niet voor jezelf alleen, je bent ook verantwoordelijk voor gezondheid en welzijn van anderen!

Wij verwachten dus nu echt dat mensen met een broze gezondheid thuis blijven tot ze gevaccineerd zijn en/of de coronacrisis voorbij is. Zoals het nu gaat krijgen we in dit land corona niet onder controle, lockdown of niet.

Dit moet anders en wij gaan als parochie mensen serieus aanspreken op hun gedrag als:

 • ze zichtbaar niet gezond zijn en tóch komen
 • ze onvoldoende afstand houden of geen mondkapje dragen als dit verplicht is
 • ze in de kerk omwille van welke reden dan ook niet in de bank plaats (kunnen) nemen
 • ze zich niet aan de looproutes houden of deze blokkeren door te staan buurten of daar plaats te nemen.

Wij nemen als parochie geen genoegen meer met eigenwijs gedrag. We vieren samen, maar nemen ook verantwoordelijkheid voor elkaar. Wie dat zelf niet inziet, moeten daarop dan worden aangesproken. Bij deze.

Parochiekantoor

Het parochiekantoor blijft gedurende de lockdown periode van de overheid volledig gesloten.

Op woensdag en donderdag zijn wij telefonisch beperkt bereikbaar, van 9:30-12:00 u. Wij verzoeken iedereen zoveel mogelijk alles per mail te doen, op parochie@heiligelambertus.nl.

Vanwege trieste personele veranderingen op kantoor, zal de openstelling van het kantoor na de lockdown opnieuw worden bekeken.

maandag 21 december 2020

LIVESTREAM LAMBERTUSKERK KERSTAVOND

Op Kerstavond 24 december zal de (besloten) Nachtmis vanuit de Lambertuskerk op YouTube worden uitgezonden. De viering begint om 22:30, maar vanaf 22:10 is er een voorprogramma met Carols en motetten. Het is een viering zonder publiek/kerkgangers, alleen online te volgen.

De viering wordt verzorgd door pastor Koopmans, en diaken Buster zal de homilie verzorgen. De zang wordt verzorgd door de Cantorgroep van de Lambertuskerk o.l.v. Jan van de Laar.

U kunt de viering als volgt vinden:

 • Youtube op uw Smart-TV: zoek op: 'Lambertusparochie live'.
 • Youtube op uw pc, laptop of tablet/smartphone, via deze LINK.
Als u de teksten wilt volgen, kunt u een tekstboekje downloaden via deze LINK. (.docx - bestand)

Wij wensen u die thuis met ons meeviert, een mooie nachtmis toe en alvast een zalig kerstfeest.
 
 

Nieuwsbrief 24 december - 8 januari

Wij bieden u de laatste nieuwsbrief van 2020 aan, voor de periode van kerstmis tot en met de eerste week van 2021.

Tevens maken wij van de gelegenheid gebruik u allen van harte een zalig Kerstfeest toe te wensen, en veel zegen, gezondheid en geluk in 2021.

De Heer is ons nabij in Jezus die geboren wordt, laten we ons hart openen voor die gave van God, en voor elkaar.

Dat we nabijheid van de hemel mogen ervaren, en het geven en ontvangen bij allen die we mogen ontmoeten in deze dagen.


"Bijzondere ontdekkingen in de Lambertuskerk in Helmond"

Voor wie meer wil weten van de interessante ontdekkingen en technieken bij de restauratie van de schilderingen in de Lambertuskerk, een prachtige reportage op de website ditishelmond!zondag 20 december 2020

Kerststal bezoeken dit jaar anders

Het bezoeken van de kerststal is dit jaar anders dan anders, zoals de hele kerst.

Normaal staan de kerststallen in de kerk en zijn die te bezoeken voor en na de vieringen. Maar de vieringen zijn vaak niet openbaar te bezoeken en we moeten ook voorkomen dat er grote groepen mensen tegelijk rond de stal samen bij elkaar staan. Ook de beroemde kerststal in de Sint-Jan in Den Bosch is om die reden gesloten. Alles vanwege Covid19.

Kerststal vanuit de open lucht te bezoeken 

Daarom hebben we dit jaar de kerststal van de Jozefkerk niet binnen achter gesloten deuren, maar zichtbaar vanaf de Bakelsedijk en op het eigen terrein van dichtbij. Voor een groot raam. Een soort etalage. 

Van ’s morgens tot ’s avonds ca. 20 uur, is de poort bij de Jozefkerk open en kunt u allen de hele dag de stal bezoeken vanuit de open lucht. Als we dat veilig doen, dus met niet te veel mensen tegelijk, heeft iedereen de gelegenheid om het kindje Jezus in de kribbe te zien liggen. Met name als het schemert of nog donker is, is de stal op zijn mooist door de sfeervolle verlichting. Als de poort gesloten is, kunt u het kribje vanaf de straat nog zien!

 


 
Kerststal en boom Edith Stein
Edith Steinkerk

De Edith Steinkerk in de Rijpelberg is vanaf heden elke Zaterdag en Zondag van 11.30 tot 13.30 uur open voor gesprek, het branden van een kaarsje, stilte en gebed en tijdens de kerstperiode voor plaatsen van een wenskaartje in de (wens)kerstboom. Ook daar staat een kerststal opgesteld.

 

Welkom, ook in deze aparte kersttijd, om eventueel ook met kinderen de stal te bezoeken!

woensdag 16 december 2020

MEDEDELING KERSTVIERINGEN

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten dat er geen publieke vieringen op kerstavond kunnen plaatsvinden. (LINK HIER) Voor eerste kerstdag zijn per viering dertig aanwezigen mogelijk volgens de bisschoppen.

Wij waren aardig op weg met aanmelden, maar al deze aanmeldingen moeten we opnieuw bekijken. Wij gaan proberen de reeds aangemelde gelovigen een plaats te geven in een andere viering. Daarover worden degenen die zich al aanmeldden persoonlijk benaderd. Of dat helemaal gaat lukken, kunnen we nu nog niet overzien. Wij doen ons best.

Wij kunnen nu uiteraard geen nieuwe aanmeldingen meer verwerken. Op eerste kerstdag zijn er vieringen, maar dat zijn 'besloten vieringen', die slechts toegankelijk zullen zijn voor hen van wie de aanmelding door ons is bevestigd. Het is dus niet mogelijk om zonder aanmelding én bevestiging naar de kerk te komen. 

De livestream vanuit de Lambertuskerk om 22:30 zal wel doorgaan, maar zonder kerkgangers.

Het spijt ons zeer, maar de maatregelen van de regering en de bisschoppen laten ons geen andere keuze.

Wij hopen en verwachten van u allen dat wij, ondanks de begrijpelijke teleurstelling, zich zult aanpassen aan de maatregelen - zoals we dat in ons land dagelijks al doen. 

zaterdag 12 december 2020

Parochienieuws 12 december

Dit weekend zondag 'Gaudete' zoals het wordt genoemd - naar de intrede-antifoon van het gregoriaans op deze zondag. Gaudete betekent: verheugt u, wees blij. Vreugde die we bijna zouden kunnen verliezen met alle Covid19-gedoe. God wil ons op deze zondag halverwege de advent een hart onder de riem steken. Uiteindelijk krijgt het geluk dat Hij ons wil schenken het laatste woord en daarop mogen we ons verheugen. 

De nieuwsbrief van komend weekend tot aan 24 december.