zaterdag 27 april 2024

Paus zet de deur open voor 'voorkeurparochianen'

Normaal behoort elke gedoopte tot een parochie. Wat die is, wordt territoriaal bepaald: het gebied waar je woont. De Lambertusparochie is bijvoorbeeld het deel van Helmond ten oosten van het 'oude kanaal'. Postcode 5701, 5701, 5703, 5704, 5705 en 5709. De andere Helmondse postcodes horen bij de Damiaanparochie. 

Gewoonlijk houden we ons daar aan. Dat spreken we met elkaar af in het bisdom. Want dat is het kerkelijk recht.

Maar... steeds meer gelovigen kiezen hun parochie niet meer omdat ze er wonen, maar omdat ze zich ergens thuis voelen. Een weldoordachte keuze. Iets van hun hart. Dat is een keuze die we als parochies willen accepteren. Als mensen gaan rondwinkelen zonder echte motivatie, omdat ze gewoon niet weten bij elke parochie/kerk ze horen, is het anders. Als men alleen kiest voor een 'leuke kerk' zonder er ooit te vieren, is het vrij inhoudsloos. Dan kan het niet altijd.

Als mensen echter bewust kiezen omdat hun geloof op ene plaats meer voeding krijgt, of een band met de gemeenschap (of pastor) sterker is, dan kan het zelfs goed zijn om je hart te volgen. Dan vinden we het wel eerlijk als je je dan ook inschrijft in de parochie waar je thuis bent. Dan ben je echt lid van die gemeenschap. 

Paus Franciscus sprak daar over in een interview afgelopen woensdag. Hij moet wel vasthouden aan de uitgangspunten van het kerkelijk recht. Maar tegelijk geeft hij ruimte. Volg je hart. Ga waar je gevoed wordt.

Een vertaling van een informatief Amerikaans artikel hierover vindt u HIER.