donderdag 9 mei 2024

Negen dagen bidden om de komst van de Geest

Van Hemelvaart tot Pinksteren bidden we dat de H. Geest ons hart mag raken, ons meer één moge maken met Christus, ons meer één moge maken als Lichaam van Christus, de Kerk. Bidden wij ook bijzonder voor hen die met Pinksteren in Helmond gevormd gaan worden, op zaterdag in de Damiaanparochie, op zondag in onze Lambertusparochie.


Zoals Maria en de apostelen destijds, bidden wij nu negen dagen, waarbij bovenstaand gebed zeer is aanbevolen.