dinsdag 16 april 2024

Roepingenzondag: Bidden om roepingen heeft zin

Regamy Thillainathan, rector van het priesterseminarie in Keulen, zegt op Tagespost.de:

“Bidden voor geestelijke roepingen heeft geen zin!" antwoordde een trouwe kerkganger mij na de mis op Roepingenzondag. "De weinige seminaristen en nieuwe priesters zijn het bewijs dat roepingen niet ontstaan ​​door onze gebeden!" vervolgde ze.

Ik kon haar teleurstelling en frustratie op het eerste gezicht begrijpen. Want is het niet zo dat wij mensen graag rekenen? Hoe vaak heb ik persoonlijk de neiging om naar mijn wereld te kijken met de blik van ‘economie’: wat er wordt geïnvesteerd, moet zich op een meetbare manier terugverdienen. Dit denkpatroon is gericht op het berekenen van risico's en rendementen. Als we naar ons gebed voor roepingen kijken in termen van de simpele 1:1-verhouding tussen investering en rendement, zijn teleurstelling en frustratie begrijpelijk.

Het is precies op zulke momenten van rekenen en berekenen dat ik onvermijdelijk denk aan het wonder van de vermenigvuldiging van brood. Dit wonder is een diepgaand voorbeeld van hoe goddelijke logica verschilt van menselijke berekeningen en vooruitziende blik. De apostelen vragen zich af of de bestaande hulpbronnen voldoende kunnen zijn en of wat er wordt gedaan economisch zinvol is: vijf broden en slechts twee vissen voor zoveel mensen kunnen niet genoeg zijn om iedereen te voeden.

En toch laat Jezus door zijn daden zien dat Gods mogelijkheden geen grenzen kennen. In deze prachtige vermenigvuldiging van brood wordt duidelijk dat goddelijke overvloed vaak begint waar menselijke middelen lijken te eindigen. Dit wonder is een uitnodiging om ons open te stellen voor goddelijke overvloed en te erkennen dat onze eigen beperkingen en berekeningen niet het laatste woord hoeven te hebben. Deze gedachten zijn niet alleen vrome wensen, maar mijn ervaringen van de afgelopen 25 jaar met Hem. Hij is trouw. Ook al lijkt het ons te weinig, er is genoeg in overvloed. (…)

Als hoofd van het seminarie kan ik elke dag in mijn leven ervaren hoe essentieel gebed is: het versterkt onze hoop en inspireert onze toewijding. Niet alleen door mijn eigen gebed, maar ook door uw gebed vind ik troost en moed om moedig verder te gaan op Gods pad. Zonder uw gebed zou niet alleen ik ontmoedigd zijn, maar ook al diegenen die JA hebben gezegd tegen Gods roeping. Ik nodig u van harte uit om met ons mee te doen – of het nu in uw plaatselijke gemeenschap is of in persoonlijke toewijding – om roepingen te versterken door uw gebeden en elkaar te steunen. Moge dit weekend een lichtend teken zijn van onze onwrikbare hoop en onze gedeelde toewijding.