woensdag 1 april 2020

Nuttige aansporingen voor het meebeleven van de Eucharistie


Velen van u moeten noodgedwongen de H. Mis thuis volgen, via internet of TV. Hoe doen we dat?
In enkele plaatjes geven we u enkele tips:
Gebed voor de Geestelijke Communie

Mijn Jezus,
ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen.
Nu ik niet de communie daadwerkelijk  kan ontvangen, vraag ik van U de genade van de geestelijke communie.
Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.
Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden.
Amen