donderdag 2 april 2020

De Goede Week thuis mee vieren

De bisschoppen hebben besloten, dat we geen publieke vieringen in de Goede Week en Pasen mogen vieren vanwege het Coronavirus.

Besloten vieringen

Uw pastoor zal in de beslotenheid van de Jozefkerk echter alle plechtigheden vieren, met alleen de toegestane noodzakelijke assistenten, en daar voor u allen bidden. Daarbij zullen ook palmtakken worden gezegend en de paaskaarsen voor de vier kerken gewijd.

Palmtakken kunnen in de Jozefkerk worden meegenomen op Palmzondag na de viering tussen 10:45 en 11:30 en Witte Donderdagavond, tijdens de gebedswake bij de Heer tussen 19:45 en 23:00 u. De kerken en het parochiekantoor zijn verder gesloten.

Geestelijke communie

Helaas mogen wij van de bisschoppen voor langere tijd geen communie uitreiken. De gelovigen wordt aangeraden om een 'geestelijke communie' te ontvangen, tijdens het biddend meevieren met de vieringen op TV of internet. Het is een noodoplossing in een noodsituatie, wij begrijpen hoezeer het niet-ontvangen van de Heer u raakt. Houd het verlangen naar Hem, blijf bidden, en laten we bedenken: ook deze crisis gaat voorbij en dan zullen we opnieuw mogen ervaren wat de rijkdom is van het samen-vieren.

Livestream Lambertuskerk

De parochie verzorgt twee vieringen vanuit de Lambertuskerk, via livestream HIER te volgen. De viering van Palmzondag en Eerste Paasdag zal worden gecelebreerd door pastor Koopmans, met volkszang. Beide vieringen beginnen om 11.00.

TV vieringen bij de KRO op NPO2

De KRO verzorgt op alle dagen van de Goede Week de vieringen op NPO2.

Palmzondag
Op Palmzondag (5 april) tv-mis vanuit de Sint-Jozefkerk in Landgraaf-Waubach, 10:00. 

Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag (10 april) bidt bisschop Smeets van Roermond ’s middags om 15.00 uur de kruisweg in het Kruiswegpark in Roermond aan de hand van teksten van columnist Stephan Sanders. 

Paaswake
Op Paaszaterdag (11 april) om 23:15 uur de Paaswake, vanuit de Munsterkerk in Roermond. Hulpbisschop de Jong is dan hoofdcelebrant. 

Pasen
Op Eerste Paasdag (12 april) om 11:00 uur vanuit de Munsterkerk in Roermond. Hoofdcelebrant is bisschop Smeets. 

Beloken Pasen

Op de tweede zondag van Pasen (19 april) om 10:00 uur vanuit onze eigen St. Jozefkerk. Celebrant is pastoor Seidel.

Gebedssuggesties

Daarnaast heeft het bisdom Roermond bij alle dagen van de Goede Week en Pasen voor u gebedssuggesties voor thuis. U kunt die vinden op deze webpagina, klik HIER.

Overwegingen

Uw pastoor zal via deze webpagina en via Facebook, voor de zondagen en de dagen van Witte Donderdag en Goede Vrijdag, ook lezingen en een overweging op YouTube plaatsen.

Tenslotte

Wij hopen met deze aansporingen, u ook in deze droevige crisissituatie, ook te kunnen begeleiden om de Heer te ontmoeten via de media en gebed. Ondanks alles wensen wij u een week van bezinning en verdieping toe, uitlopend op een zalig Pasen!