woensdag 1 april 2020

Klokken van hoop op woensdagavond

Ook vanavond luiden de klokken van hoop en bemoediging om 19.00 uur. 
In onze parochie doen we dat in de Jozefkerk en de Lambertuskerk. 
Als de klokken luiden, bid mee voor alle slachtoffers van de coronacrisis, voor de zieken, de gestorvenen, de verzorgenden... moge de Heer ons spoedig bevrijden van deze beproeving.