dinsdag 11 oktober 2022

Jongeren bijeenkomst op 28 oktober, rond het Kruis van de Wereldjongerendagen

Uitnodiging!

Jongeren bijeenkomst op 28 oktober, rond het Kruis van de Wereldjongerendagen

Wereldjongerendagen (WJD) Kruis Tournee

In de periode van 14 oktober tot 6 november 2022 maakt het Wereldjongerenkruis een tour door Nederland. Dit kruis is verbonden met het WJD kruis wat Paus Johannes Paulus II aan de jongeren van de wereld gaf. 

Het WJD kruis brengt de wereldjongerendagen naar je toe en vormt een uitnodiging om deel te nemen aan de WJD die begin augustus 2023 in Lissabon plaats vinden met honderdduizenden jongeren van over de hele wereld. Het WJD kruis komt nu naar je toe! Met het kruis trekt een (wisselende) groep jongeren mee die de programma’s op de locaties die het WJD kruis aan doet mee vorm geeft.

Het kruis van de Wereldjongerendagen is een eenvoudig, houten kruis. Het is ongeveer vier meter hoog en twee meter breed. Toch is het niet zomaar een kruis. Op speciaal verzoek van paus Johannes Paulus II werd het in 1983 gemaakt voor de viering van het ‘Heilig jaar van de Verlossing’. De paus vertrouwde het kruis daarna toe aan de jongeren van de wereld. Zo begon het aan zijn lange tocht door alle continenten van de wereld. Jaar na jaar gingen jongeren met het kruis op weg en gaven het een centrale plaats tijdens de Wereldjongerendagen, die sinds 1986 worden gehouden. De pelgrimstocht van het kruis nodigt jong en oud uit om de boodschap van vrede, verzoening en verlossing door te geven.

Startend vanuit Rome zal er een Nederlands Wereldjongerendagen Kruis op weg gaan vanuit het originele WJD kruis. Dit Nederlandse WJD kruis zal enkele weken door Nederland trekken tot aan het feest van Willibrord op 7 november. Daarna zal dit kruis ons begeleiden op weg naar de WJD in Lissabon in augustus 2023.

Ook bij ons in Helmond

Op vrijdag 28 oktober komt het Kruis van de Wereldjongerendagen in Helmond. Het is bij ons tijdens de pontificale avondmis met Mgr. Mutsaerts en pastoor Seidel, en daarna is er met de tienergroep, jongeren en KISI een avond van aanbidding, gebed en bezinning.

Het kruis verblijft in de nacht in het KISI-huis (Straakvense Bosdijk) en gaat zaterdagmorgen verder naar een andere parochie.

De leden van de tienergroep krijgen een uitnodiging, maar als jij als jongere dit bericht leest: Je bent van harte welkom, kom gewoon om 19 u naar de Jozefkerk en ervaar een mooie avond bij de Heer!             

Zie ook: https://www.wjd.nl/wereldjongerendagenkruis-tour

zaterdag 1 oktober 2022

Preventiebeleid seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag

Als parochie Heilige Lambertus volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl. Dit beleid is via de onderstaande link te bekijken: https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdomparochie/preventiebeleid/

Wij hebben een eigen vertrouwenspersoon in geval van meldingen inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag, de heer H. Dings, telefonisch bereikbaar via 0492522109.

Wij wijzen ook op het Meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag: https://meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl. en wij volgen het reglement voor dit meldpunt: https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2021/12/Reglement-R.-K.-Meldpunt-Grensoverschrijdend-Gedrag-2022-def.pdf.

Wij volgen de gedragscode pastoraat, welke u kunt vinden op https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2018/04/Gedragscode-Pastoraat-2018.pdf Nieuwe vrijwilligers wordt bij aanmelding verwezen naar deze gedragscode via dit deel van de website. Wij verlangen van alle vrijwilligers dat zij zich houden aan genoemde gedragscode.

Wij controleren actief of vrijwilligers zich houden aan genoemde gedragscode, en het zogenaamde 'vier ogen beleid' bij werken met minderjarigen.

vrijdag 30 september 2022

Oktober Rozenkransmaand

Waarom de rozenkrans bidden en waarom in oktober?

De rozenkrans… 3×50 keer hetzelfde gebed bidden. Waarom zou je dat “in deze tijd” nog doen?

De rozenkrans bidden… sommigen denken stil of zeggen openlijk dat dit hopeloos passé is. Eindeloos dezelfde woorden “aframmelen”. Is dit wel echt bidden? Wij zoeken iets persoonlijkers, iets diepers in ons bidden, zegt men. 

Vanzelfsprekend is het zoeken naar diepte in ons gebed terecht.

Maar hoe vaak staan we niet met de mond vol tanden en “weten wij niet eens hoe wij behoren te bidden” (Rom. 8,26)? Dikwijls voelen wij pijnlijk onze armoede voor God.

Op die momenten stil voor Hem zitten, enkel met de woorden “Ik weet niet wat ik moet zeggen, Heer…” kan het meest authentieke gebed zijn. Maar het kan ons ook de moed ontnemen om vol te houden in het gebed want  “ik weet toch niks te zeggen”…

Formules uit onze rijke gebedstraditie kunnen dan helpen.

In kloosters en abdijen worden al sinds mensenheugenis dagelijks de 150 psalmen gebeden. Telkens opnieuw, dag na dag, op gestelde tijden.

Het rozenkransgebed is ooit ontstaan als alternatief hiervoor “voor de gewone mensen”. De 150 psalmen werden 150 Onze Vaders, later 150 Weesgegroeten. Een gebedssnoer (een paternoster) hielp om de tel niet te verliezen. In de praktijk wordt echter per gebedsmoment maar 1/3 van een volledige rozenkrans gebeden.

Steeds dezelfde woorden bidden… dat past in de traditie van het repetitief gebed dat al bij de kluizenaars uit de oosterse Kerk bestond. Je vindt het ook in het “Jezusgebed”, het eerbiedig herhalen van de Naam van Jezus, bijna zoals een mantra die helpt bij de meditatie.

Door een gebed steeds te herhalen, creëer je rust en aandacht om je te verdiepen. De praktijk van het “aframmelen” is daar een karikatuur van.

In het begin van de 16e eeuw werd het rozenkransgebed verrijkt en kreeg het zijn huidige vorm. Per tientje wordt een passage uit het evangelie overwogen (de “mysteries”) en toegepast op het eigen leven. Intenties worden uitgesproken: verlangens, noden, zorgen waarvoor gebeden wordt.

Het is een misvatting dat de rozenkrans enkel bidden tot Maria is en een nodeloze omweg naar God. Het is in essentie juist een gebed tot de Drieëne God, in het bijzonder tot de Vader, waarbij we Maria uitnodigen om voor ons/met ons mee te bidden. Het is een beleven van de gemeenschap van de heiligen in de praktijk.

De maand oktober is bij uitstek de maand waarin de rozenkrans gebeden wordt. Ze wordt dan ook de Rozenkransmaand genoemd. Dat heeft te maken met het feest van O.L.V. van de Rozenkrans  dat sinds de 16e eeuw in de katholieke kerk jaarlijks op 7 oktober gevierd wordt.

Maria zelf vroeg bij de verschijningen in Fatima (1917) om de rozenkrans te bidden, voor de bekering van de wereld en bijzonder voor de bekering van Rusland waar net de revolutie was uitgebroken. Hoe actueel ook in onze dagen!

 

De Rozenkrans

De volledige rozenkrans is een gebedssnoer, samengesteld uit vijftien keer tien kralen, telkens afgewisseld met één aparte, meestal grotere kraal. De series van tien kralen noemt men 'tientjes'. Terwijl men de kralen door de vingers laat glijden, bidt men telkens een Weesgegroet; bij de grotere kraal tussen de tientjes in bidt men een Onze Vader en een Eer aan de Vader. Aan het begin van elk tientje wordt een geloofsgeheim uitgesproken om tijdens het ritmische bidden van de Weesgegroeten te overwegen.

Van oudsher zijn er drie series geheimen: de blijde, droevige en glorievolle geheimen.

De Blijde Geheimen

1 De engel Gabriël brengt de Blijde Boodschap aan Maria
2 Maria bezoekt haar nicht Elisabeth
3 Jezus wordt geboren in een stal van Bethlehem
4 Jezus wordt in de tempel opgedragen
5 Jezus wordt in de tempel wedergevonden

De Droevige Geheimen
1 Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader
2 Jezus wordt gegeseld
3 Jezus wordt met doornen gekroond
4 Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië
5 Jezus sterft aan het kruis

De Glorievolle Geheimen
1 Jezus verrijst uit de doden
2 Jezus stijgt op ten hemel
3 De Heilige Geest daalt neer over zijn apostelen
4 Maria wordt in de heel opgenomen
5 Maria wordt in de hemel gekroond

Het was de H. Josemaría Escriva, grondlegger van Opus Dei († 1975), die vijf geheimen samenstelde, ontleend aan het openbaar leven van Jezus. Hij noemde ze de Geheimen van het Licht. Paus Johannes Paulus II nam ze over en beval ze aan in de devotie van de rozenkransbidders.

Geheimen van het Licht

1 Jezus wordt gedoopt in de Jordaan
2 Jezus openbaart zich op de bruiloft van Kana
3 Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering
4 Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor
5 Jezus stelt de eucharistie in

Het Rozenhoedje

In het dagelijks gebruik van de gelovigen werd meestal niet een complete rozenkrans van 150 Weesgegroeten gebeden, maar een derde ervan: 50 Weesgegroeten: het 'rozenhoedje'.

Bron: mijnparochie.be en heiligen.net


  • In onze parochie wordt elke vrijdagavond voor de Mis van 19:00 in de Jozefkerk het rozenhoedje gebeden, vanaf18:30


donderdag 29 september 2022

vrijdag 23 september 2022

De toekomst van de wereld en van de Kerk loopt via het gezin

Wat is het Gezin? Het christelijk gezin is een miniatuurkerk. Daarom is het belangrijk om het gezin tot uitgangspunt te maken voor alle pastorale keuzes. 

Een theologische basis voor het missionaire familie- en gezinspastoraat in onze parochie, LEES HIER: Een artikel van Corbin Chamois.

  

donderdag 15 september 2022

woensdag 7 september 2022

Genesis tot Jezus (Bijbelcursus) vanaf 11 oktober


Genesis tot Jezus (Bijbelcursus)


  • In  de kleine zaal van de Jozefkerk, 
  • Zeven dinsdagavonden om 19:30 u.
  • U krijgt een werkboek. Eigen Bijbel meenemen. 
  • Start 11 oktober a.s.
  • Begeleiding door pastoor Seidel.

De Bijbel komt tot leven als je ontdekt hoe God de komst van Jezus op zoveel manieren heeft voorbereid. Je leert de Bijbel opnieuw lezen vanuit het hart van de Katholieke Kerk. Deze cursus geeft een verdiepende inleiding die de verhalen tot leven brengt en het eigen geloof verdiept.

Meer informatie en opgeven via deze pagina:

donderdag 1 september 2022

Nieuwsbrief 3 september

De vakanties van de scholen zijn dit weekend voorbij. We gaan weer beginnen met al onze activiteiten. Ook de nieuwsbrief verschijnt weer tweewekelijks en die van dit weekend vindt u HIER.

maandag 8 augustus 2022

Artikel over het Sint-Jozefkoor in het Eindhovens Dagblad.

Vandaag staat er in het Eindhovens Dagblad een mooi en pagina-groot artikel over ons Sint-Jozefkoor, dat in oktober het eeuwfeest viert. (volledig te lezen via: https://www.sintjozefkoorhelmond.nl/publicaties)


Meer informatie over het koor en het jubileum op de website van het Sint-Jozefkoor.

Vanaf september zullen we op deze website en de nieuwsbrieven van de parochie uitgebreid aandacht besteden aan de jubileumvieringen, die in zekere zin samenvallen met het eeuwfeest van de kerk zelf.

zaterdag 6 augustus 2022

Maria Ten Hemelopneming in de Jozefkerk


 

Pauluskerk in stand houden

Het gras bij de Pauluskerk is weer gemaaid en de tuin ziet er verzorgd uit. Wij danken de firma Noten, die ook het onderhoud op de begraafplaats verzorgt.

De parochie laat heel veel onderhoud doen door professionals. Enerzijds omdat ook de kerken worstelen met 'personeelstekort' (vrijwilligers) maar anderzijds omdat de eisen aan dit soort werk veranderd zijn. Je mag niet zomaar een vrijwillig(st)er met zware apparaten laten werken, en het verwerken van groenafval is niet zomaar een container vullen. Het moet ecologisch verantwoord zijn.

Wij zijn wat betreft onze kerken wel bezorgd.

De sterk vergrijsde groep vrijwilligers is steeds minder in staat om ook alle andere taken dan de tuin te doen. Zeker rond de Pauluskerk draait alles nog maar op enkele mensen. Wie o wie wil meedoen om deze locatie open te houden? We kunnen niet oneindig doorgaan met alles uit te besteden aan betaalde krachten, en de liturgie bijna volledig aan de priesters over te laten. Kerk op locatie zijn we samen en doen we samen. Als gelovigen die hun verantwoordelijkheid nemen. Missionair en niet afwachtend. Actief hun kerk dragend.