donderdag 3 maart 2022

Vastenboodschap van de Paus

Nu de veertigdagentijd begonnen is, mogen we ons bezinnen op de betekenis van deze heilige boetetijd. Op de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam vonden we een goede overweging en de verwijzing naar de vastenboodschap van de Paus.

KLIK HIER VOOR DE LINK:

Veer­tig­da­gen­tijd

De Veer­tig­da­gen­tijd begint op woens­dag 2 maart met Aswoens­dag en ein­digt op zater­dag 16 april met Stille Zater­dag. Van 2 maart t/m 16 april is 46 dagen, maar de zon­da­gen hoeven we niet te vasten waardoor 40 dagen over­blij­ven. Bovendien hoeven we op hoog­feesten niet te vasten. Zaterdag19 maart is het Hoog­feest van H. Jozef en vrijdag 25 maart is het Hoog­feest van de Aan­kon­di­ging van de Heer. Zo blijven er eigen­lijk nog maar 38 echte vasten­da­gen over.

De Veer­tig­da­gen­tijd wordt af­ge­slo­ten met de Goede Week die begint op 10 april met Palm­zon­dag. Woens­dag­avond 13 april vieren we de Chrismamis; 14 april, Witte Donder­dag, vieren we de in­stel­ling van de Eucha­ris­tie; 15 april, Goede Vrij­dag, gedenken we het sterven van Jezus Christus aan het kruis en zon­dag 17 april (of de voor­af­gaande avond) vieren we de Opstan­ding van de Heer met het hoog­feest van Pasen.