dinsdag 1 maart 2022

Aswoensdag 2 maart

Aswoensdag.

Begin van de veertigdagentijd.

Dag van vasten en onthouding.

Eucharistieviering met askruisje:

  • Jozefkerk 9:00 en 19:00
  • Edith Stein 19:00
"Gedenk o mens dat ge stof zijt en tot stof zult wederkeren."

Aswoensdag 2 maart is er om 17:30 uur een gebedsmoment in de Dom van Utrecht om te bidden om vrede en recht in Oekraïne. Dit wordt uitgezonden op NPO2. Voorafgaand luiden door heel het land kerkklokken. Ook in Helmond doen we hieraan mee. Dit sluit aan bij de oproep van paus Franciscus om op Aswoensdag te bidden en te vasten omwille van de vrede.