maandag 21 maart 2022

Talent boven taak - uitgangspunt voor vrijwilligerswerk

Rond de synode-bijeenkomsten, hebben we in het pastoraal team nagedacht over enkele belangrijke uitgangspunten van vrijwilligerswerk. Wij verbinden dat met de idealen van de missionaire parochie (zoals door James Mallon geformuleerd in: Als God renoveert) en de synodale parochie samen op weg. In het licht van de realiteit van onze parochie.

Het uitgangspunt voor ons vrijwilligerswerk is: talent boven taak. We kunnen niet in de eerste plaats denken vanuit de taken die gedaan zouden moeten worden als er geen mensen zijn om ze uit te voeren. 

In het ideaal van de synodale en missionaire Kerk is het de roeping van gelovigen om Jezus te volgen en daarbij talenten die God ons geeft, ten dienste van de gemeenschap te stellen. 

Wat we doen komt niet voort uit de concrete nood of behoefte (de vraag) maar vanuit wat mensen kunnen geven (het aanbod). Dat is een weg van onderscheiden en vanuit je roeping actief worden. 

U vindt de beleidstekst 'talent boven taak' HIER.