zondag 7 januari 2024

Actie Kerkbalans 2024

De maand januari is altijd de periode waarin we als parochie vragen om een bijdrage. De Kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Als alleen ouderen bijdragen, kunnen we hun erfenis niet in stand houden. We willen bouwen aan een missionaire parochie. Dat vraagt gebed en inzet, maar ook middelen om het te doen. We maken als parochie een solide financieel beleid, maar we kunnen het alleen samen doen.

Daarom durven we in alle bescheidenheid te vragen: wilt u nu meedoen? Dan kunnen we ook in de toekomst van betekenis zijn voor mensen die Christus en een kerkgemeenschap zoeken. Dan kunnen we uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we samen de Kerk van morgen mogelijk.

Wij doen geen kerkbalans-collectes in de kerk of aan de deur. De tijd van contant geld in zakjes voor kerkbijdrage is voorbij, al mág het natuurlijk wel per envelop.  Wij werken echter liefst per bank.

Ons rekeningnummer is: NL72RABO 0171 0800 84 t.n.v. “Kerkbalans  R.K. Parochie H. Lambertus”.

Alvast hartelijk dank!

Zie deze pagina voor meer informatie, klik HIER

donderdag 4 januari 2024

Opbrengst Caritas0492 collectes en rookworstactie

Collectes

Bij de nachtmissen van kerstmis hebben we aan het eind van de vieringen gecollecteerd voor onze Caritas0492, de maaltijden die we aanbieden aan de Helmonders die het niet breed hebben. Eerder schreven we over de kerstmaaltijd en kerstpakketten die op 23 december hebben verzorgd.

De collectes hebben dit jaar €1300 opgeleverd, waarvoor hartelijk dank!

Rookworstactie

Voor de Caritas in de Pauluskerk heeft de heer Klaassen ook dit jaar een succesvolle rookworstactie gehouden. Voor het zevende jaar heeft de oproep gehoor gevonden bij de diverse mensen, zowel via een donatie op de opengestelde bankrekening, als via gaven in natura (vooral rookworsten) afgegeven in de Pauluskerk.

Aan geldelijke donaties is er € 562,40 binnengekomen en de gaven in natura zijn € 175,00 (afgerond). In totaal heeft de rookworstactie 2023 dus € 737,40 opgebracht. Waarvoor hartelijk dank!

Klik op de onderstaande afbeelding om de hele verantwoording van de rookworstactie te zien:

klik op de afbeelding voor de link

maandag 1 januari 2024

Openbaring des Heren ofwel Driekoningen aanstaande zondag 7 januari

Op deze zondag vieren we dat Jezus, geboren in Bethlehem, het licht laat schijnen voor alle volkeren, waarvan de drie wijzen het symbool zijn. Heden zal heel de wereld Gods Redding zien in Jezus Christus!

Tevens is dit feest omkleed met volksdevotie, zeker in onze (Germaanse) landen. De wijzen zijn de drie 'koningen' die in de Dom van Keulen worden vereerd. Kinderen verkleden zich als de koningen en gaan als 'Sternsinger' langs de deuren. We tekenen de deuren van onze huizen met de initialen van de koningen en vragen om de zegening van onze huizen. Allemaal heel goed, want het zijn tekens dat Jezus echt bij ons mag wonen, Gods nabijheid, de Emmanuel.

Ook deze zondag dan de jaarlijkse huiszegens om mee te nemen na de missen van dit weekend. Een artikeltje er over mét downloadbare zegen, op de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam. (link HIER)

dinsdag 26 december 2023

Op naar 2024: vieringen met oud en nieuw

We kijken met dankbaarheid terug op de prachtige kerstvieringen. Dank aan alle vrijwilligers die ook dit jaar alles mede mogelijk hebben gemaakt door hun inzet. En we danken de Heer die het ons gegeven heeft. In de hoop en het vertrouwen dat Hij ons wil zegenen in het komend jaar.

De vieringen met de jaarwisseling:

Oudjaar: geen viering om 17:00 in de Jozefkerk! Er
zijn die zondag wel de gewone vieringen in de ochtend, in alle kerken.
Nieuwjaar: 11:00 viering in de Lambertuskerk, geen
vieringen in de andere kerken.

Zalig Nieuwjaar!

zaterdag 23 december 2023

Caritas0492 kerstmaaltijd

Vanavond (23 december) ontvingen we in de grote zaal van de Jozefkerk de gasten van onze maaltijdpunten van de Caritas voor een speciale kerstmaaltijd. De zaal was goed gevuld en iedereen heeft goed gegeten van de driegangenmaaltijd door onze vrijwilligers bereid en geserveerd. We voelden de hartelijke onderlinge band en alles, met liefde bereid, stemde tot dankbaarheid. Tevens dankte pastoor Seidel ook alle vrijwilligers die het hele jaar door de maaltijden bereidden.

De kerstmaaltijd en de kerstpakketten die elk huishouden meekreeg werden mede mogelijk gemaakt door een royale gift van een van de liefdadigheidsfondsen in Helmond, en ook extra gesponsord door Jumbo in de Rijpelberg, waarvoor hartelijk dank!(vanwege privacy brengen we mensen niet zichtbaar in beeld)


maandag 18 december 2023

Nieuwsbrief voor de kersttijd

 De nieuwsbrief van de komend kersttijd vindt u HIER.

In deze nieuwsbrief uiteraard alle vieringen van Kerstmis en de jaarwisseling, tot en met Driekoningen.

Tevens vindt u het overzicht op deze pagina.


 

woensdag 29 november 2023

Nieuwsbrief 2 december

De nieuwsbrief voor de komende Adventstijd vindt u HIER.  

klik op de afbeelding voor de link

Wij wensen u een goede voorbereiding op het komende Kerstfeest!

woensdag 15 november 2023

zondag 12 november 2023

Klusdag groot succes

Afgelopen zaterdag 11 november hadden we een 'klusdag' rond de Jozefkerk, waarbij wij met oudere en vele jongere vrijwilligers alles deden wat we gewoonlijk niet zo snel klaar krijgen. Een fijne dag, met gebed, maaltijd, saamhorigheid én ieders talenten die we samen dienstbaar maakten aan onze parochie. Dank aan alle klussers en het organiserend comité wat alles perfect had voorbereid en vele uren heeft gestoken om alles goed te laten verlopen.

Meer foto's van deze dag vindt u op onze Facebookpagina.maandag 6 november 2023

Jozef- en Lambertuskerk op YouTube

De Weblog van Helmond heeft met drones prachtige opnamen gemaakt van onze Jozef- en Lambertuskerk, en die op YouTube gedeeld, waarvoor dank! Kijk naar de kerken met de blik alsof u een vogel bent. 😀 

Lambertuskerk:


Jozefkerk: