donderdag 15 oktober 2020

Is uw eigen kerk dicht? Kunt u dan in de Lambertusparochie naar de eucharistie?

Helaas, het antwoord is nee. Wij weten dat er in verschillende parochies helemaal geen weekendvieringen zijn. Pastoors zijn vrij om te kiezen hoe ze de coronaregels van de bisschoppen invullen, en sommigen willen geen nee verkopen als er maar dertig mensen mogen komen. Dus dan is de kerk helemaal dicht, voor iedereen.

Het is met zo’n keuze als met een wegafsluiting. Gooi je de ene hoofdweg dicht, gaat het verkeer zijn weg zoeken. En dan wordt het dus loeidruk op andere hoofdwegen, of zelfs in de buitenwijken.

Wij begrijpen het verlangen van mensen naar de eucharistie. Maar wij hopen dat u ook begrijpt dat de Lambertusparochie in deze periode niet in staat is, óók nog parochianen van elders onderdak te verlenen. Wij moeten alle zeilen bijzetten om in vijf weekendvieringen de vaste kerkgangers een plaats te geven. Met maximaal dertig aanwezigen is dat een enorme opgave. Wij zouden graag gastvrij willen zijn, maar kúnnen nu echt geen extra mensen binnen laten. Vol is vol. Géén introducees, geen familieleden extra, geen parochianen van elders. Sorry.

Wij roepen iedereen die dit leest op, om met begrip en verantwoordelijkheid te handelen. Spreek uw eigen herders aan op hun keuzes, maar breng niet de buurtparochie in de problemen. Wij kunnen, als u toch komt, aan uw neus niet zien dat u van elders komt. Wij kunnen hooguit zien dat u gewoonlijk niet in onze kerk komt. Wij kunnen en willen niemand de toegang weigeren.

Maar het is met de aantallen kerkgangers als met de besmettingen. Wij doen (net als de premier) een beroep op uw eigen verantwoordelijkheid en gezond verstand. Als we de aantallen kerkgangers op een aangename manier naar de vereiste dertig kunnen terugbrengen, is dat wel zo prettig. Als we onze verantwoordelijkheid niet nemen, gaat het net zo als in onze samenleving: dan moeten we beperkingen opleggen. Dat is nooit leuk. Maar net als met het virus, is niet de overheid de schuld van strenge maatregelen, maar het gedrag van mensen.

woensdag 14 oktober 2020

Update Caritas 0492

Caritas0492 moet noodgedwongen de maaltijden in onze ruimtes stopzetten vanwege de overheidsmaatregelen. 

We serveren op onze locaties wel eenvoudige maaltijden om af te halen. Wij willen onze gasten kunnen ondersteunen, juist nu het zo moeilijk is. 

Maandag-, woensdag-, en vrijdagavonden bent u welkom om 18:00. We serveren geen volledige warme maaltijden, dat mag helaas niet. Wel zullen onze vrijwilligers verse soep in verpakking, gesealde verse broodjes, en waar mogelijk fruit, groente of iets extra's uitdelen. We dragen zorg voor uiterste hygiëne, iedereen moet de 1.5 m. afstand bewaren en men mag het voedsel meenemen maar niet ter plaatse nuttigen. Bovendien moeten de gasten met groepen van maximaal 4 personen op 1,5 afstand staan, geen grotere samenscholingen..

dinsdag 13 oktober 2020

UPDATE 13 oktober 20:35, naar aanleiding van de persconferentie

Dertig kerkgangers per viering

De bisschoppen van Nederland conformeren zich aan de nieuwste en strikte regel van de regering, om het bijwonen van kerkelijke vieringen te beperken tot dertig personen, exclusief 'personeel'. Morgen overleggen de bisschoppen nog met minister Grapperhaus of er maatwerk mogelijk is voor grote kerken, maar het is na de persconferentie van de regering niet te verwachten dat daar voor de kerken nog veel uitzonderingen uit zullen voortvloeien. 

Ook wij als parochie moeten daar verstandig in zijn en niet de grenzen opzoeken van wat een grondwettelijke uitzondering zou moeten zijn. Dus het wordt de komende tijd: maximaal dertig kerkgangers bij vieringen.

Mondkapjes

Tevens wordt dringend aanbevolen ook in de kerk het mondkapjes-advies van de regering te volgen, welke later zal worden omgezet in een verplichting. Dat betekent, ondanks een zeker verwarring: mondkapjes op bij het in- en uitgaan, maar niet als u op uw plaats bent aangekomen en niet bij het ter communie gaan.

Verdere informatie volgt

Uiterlijk donderdag a.s. communiceren wij via deze website of een mailing hoe we concreet het verminderen van het aantal aanwezigen per viering gestalte gaan geven.

zaterdag 10 oktober 2020

Kerkdiensten terug naar maximaal 30 aanwezigen

UPDATE 10 oktober 13:30

De bisschoppen van Nederland hebben zich beraden op het advies van de regering, om het bijwonen van kerkelijke vieringen opnieuw te beperken tot dertig personen. Zij kiezen er voor om het advies van de regering over te nemen, en vragen van de parochies om het aantal aanwezigen spoedig terug te brengen tot het gewenste aantal.

Lees de verklaring van ons bisdom HIER

Dit weekend en komende week

Aangezien de verklaring van de bisschoppen pas vanmorgen vroeg in de mail zat, kunnen we dit weekend geen aanpassingen meer doen. Zondag 11 oktober zijn dus alle vieringen zoals we gewend zijn.
Bovendien heeft de regering aangekondigd, deze week ook weer nieuwe landelijke maatregelen af te kondigen. Maar ook de bisschoppen kondigen aan, dat ze de komende week verder overleg hebben met de minister over wat ze 'maatwerk' noemen. Wat vandaag dus het protocol is, kan over vijf dagen al weer anders zijn. Het is voor ons als parochie ondoenlijk om u steeds op alle veranderende punten, adequaat bij te praten. Wij doen dat zo goed mogelijk, maar rekenen op uw begrip dat er wat verwarring kan blijven bestaan.

Pastoraal team en parochiebestuur gaan na het weekend in overleg hoe we deze maatregelen goed kunnen implementeren, zonder dat we voor u en de vrijwilligers een onwerkbare situatie scheppen. Wij kunnen daar nu nog geen concrete mededelingen over doen, we weten het gewoon echt nog niet.

Hoe moet je met dertig mensen samenkomen?

Het is minder eenvoudig dan het lijkt. Dertig aanwezigen per viering is erg weinig, vergeleken bij de 70-90 aanwezigen die er gewoonlijk zijn. Wie moet er beoordelen wie er binnen mag en wie wil er tegen de anderen te zeggen dat ze niet welkom zijn of weer naar huis moeten gaan? Moeten we weer gaan reserveren voor vieringen en wat doe je met mensen die om welke reden dan ook niet hebben gereserveerd en toch voor de deur staan? Daar zijn wij nog niet uit. 
Het is gemakkelijker om vanuit nul (de tijd van maart-juni) weer op te schalen naar dertig, dan van grotere aantallen (nu) terug te moeten.

Wij willen een welkome missionaire gemeenschap zijn, en dan kun je niet de ene week de mensen welkom heten aan de kerkdeur en die de volgende week voor hun neus dichtgooien. Althans, zo werkt dat niet als kerk. 

Ons gedrag

Wij zijn er van overtuigd dat we iets fundamenteels moeten doen om het Covid19-virus te helpen bedwingen. De situatie is veel zorgelijker dan we op straat zien. Daarin heeft de regering helaas gelijk.
Dat het in ons land niet voldoende lukt met de bestaande maatregelen, is een gevolg van het (onaangepaste) gedrag van mensen. Dat zegt de premier, maar dat kunnen we zelf ook constateren. We blijven te weinig afstand houden en hebben te veel 'contactmomenten'. 
Bij het gedrag hoort ook, dat sommige mensen en de media, op alle momenten met de vinger wijzen naar anderen, soms heel kinderachtig, om zelf een uitvlucht te verzinnen ook op de oude voet door te gaan. 'Als een ander iets mag, dan ik ook', of: 'als wij iets niet mogen, moeten zij dat ook niet mogen'. Daarom hebben de kerken (die het op zich prima deden met hun protocollen) nu deze situatie. 
Maar om dezelfde reden draagt ook slechts een kleine minderheid mondkapjes na het dringende advies, want: 'dat doen anderen ook niet', of 'ik denk dat het geen zin heeft'. We leggen adviezen naast ons neer, gaan toch nog liefst onze eigen gang als we zélf denken dat het wel kan. Laten we eerlijk zijn. We passen ons maar mondjesmaat aan. We vinden dat we al genoeg hebben ingeleverd, zijn maatregelen zat. Juist nu ze weer zo nodig zijn...

Het is dus niet alleen de media-hetze naar aanleiding van 'Staphorst'. Wij willen zelf te graag alles zoveel mogelijk bij het oude laten. Ook in de kerk.

Als wij van kerkgangers moeten vragen om thuis te blijven, omdat we maar met dertig mensen mogen samenkomen, wie van u zegt dan: 'dan blijf ik wel thuis zolang dit duurt?' Wie offert zichzelf op? Is niet de natuurlijke reactie van gelovige mensen die verlangen naar de eucharistie 'hopelijk hoor ik bij die dertig?' Begrijpelijk, want katholieken willen naar de kerk en willen ter communie... maar kán dat nu wel? Is dat wel verstandig? Kunnen wij als parochie dat verlangen nu voor iedereen realiseren? Wij willen heel graag, maar kán het ook?

Wij vragen dus via dit bericht, dat u allen de komende dagen goed nadenkt wat wijsheid is, voor uzelf, voor de parochie. Ook wij denken na, met de verantwoordelijken ter plaatse en binnen het dekenaat. Wij hopen dat we er samen uitkomen, en dat we allen bereid zijn ons aan te passen aan de situatie. Want dat zal in alles het sleutelwoord zijn: gedrag aanpassen. 
Wij zullen ons best doen om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om op zondag de Eucharistie te vieren, desnoods met extra vieringen, maar wij vragen op voorhand van u allen de bereidheid om in het belang van anderen, niet op uw strepen te staan wat betreft mistijden, locaties, of andere dingen die we wellicht moeten aanpassen. Denk alstublieft niet in de eerste plaats aan uzelf, want als we dat allemaal zouden doen, kunnen wij als parochie geen kant meer op. 

Samen krijgen we corona wellicht onder controle, samen kunnen we als parochie in coronatijd Kerk zijn. Dat vraagt wat van ons allemaal...

Blijf op de hoogte

Als wij u kunnen vertellen hoe we een en ander gaan doen, komen we bij u terug met een nieuw bericht.

Goed weekend, blijf gezond en moge God u allen zegenen!

Pastoor Seidel


vrijdag 2 oktober 2020

Nieuwsbrief 3 oktober


In de tijd waarin de corona-maatregelen elkaar snel lijken op te volgen, een vervroegde nieuwsbrief, waarmee we u duidelijkheid willen verschaffen over hoe we in de kerken van onze parochie daar mee omgaan, ook wat betreft mondkapjes.
maandag 28 september 2020

Nieuwsupdate naar aanleiding van de nieuwe Coronamaatregelen

Premier Rutte heeft vanavond aangekondigd, dat met ingang van dinsdag 29 september, diverse maatregelen worden genomen, ter voorkoming van verder verspreiding van het Covid19-virus. Het belangrijkste punt voor ons als parochie, is de aangekondigde beperking van de groepsgrootte voor ruimte binnen (max 30) - en activiteiten buiten (max 40).

Uitzonderingen op het nieuwe maximum zijn echter:
- Het aantal personen bij een uitvaart
- Personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijden. (bron: Rijksoverheid)

Dat betekent dat wij voorlopig geen verdere beperkingen zullen hebben ten aanzien van onze liturgische vieringen. Ook uitvaartdiensten kunnen gewoon plaatsvinden. Voorlopig, want als de komende 3 weken niet voldoende resultaat wordt geboekt in de bestrijding van de besmettingsgraad, kan de regering aanvullende maatregelen treffen. Alles is dus voorlopig tot Covid19 echt op zijn retour is.

Andere activiteiten in de parochie, zoals niet-liturgische bijeenkomsten, zullen wel beperkt zijn tot max. 30 personen.

Uiteraard gaan wij als parochie nog duidelijker op elkaar letten. Wij worden wel extra voorzichtig in de omgang met elkaar. Wat van huis uit kan, moeten we ook zo doen. Vergaderingen worden tot het absolute minimum beperkt. Bezoek op het parochiekantoor wordt ontraden als dat ook via telefoon of mail kan.

Wij hopen dat ook de bisschoppen verstandig zullen zijn en de ruimte die de overheid biedt aan de kerken, weten te waarderen.

Blijf gezond, blijf verbonden met God en elkaar,

Pastoor Seidelwoensdag 23 september 2020

Nieuwsbrief komend weekend 27 september


Beste parochianen en belangstellenden,

Bijgaand de nieuwsbrief voor de komende twee weken, dat wil zeggen, vanaf komend weekend.
U volgt waarschijnlijk allemaal de actualiteit.

Dan kunt u zien dat wat betreft de coronacrisis in Nederland het ene nieuws nog niet bekend is, of het volgende komt er al weer aan.
We zitten in een akelige en onzekere situatie en we ervaren denk ik allemaal een stuk zorg. Hoe gaat dit verder?

Wij als parochie houden de vinger zeer aan de pols.
Voorlopig gaat alles zo door zoals we het nu hebben gepland.
Maar dat kan zomaar veranderen als de situatie in Nederland of in Helmond zou verslechteren.

Bij grotere veranderingen voor de parochie, brengen wij u direct op de hoogte via deze website, alle informatie wordt steeds bijgewerkt als dat nodig is.

Blijf gezond en alert, en moge de Heer u zegenen en behoeden!

Met vriendelijke groet,

Pastoor Seidelzondag 20 september 2020

TV Mis deze zondag in de Jozefkerk

Deze zondag 20 september was er de een na laatste rechtstreekse TV Mis vanuit de Jozefkerk op NPO2. Terugkijken kan hier: https://www.npostart.nl/eucharistie.../20-09-2020/KN_1716025


vrijdag 11 september 2020

vrijdag 14 augustus 2020

De vakantietijd is bijna voorbij. De nieuwsbrief van de komende weken vindt u hier:Wij hopen dat alles wat wij in gedachten hebben, ook het Missionair Familiepastoraat zoals in de Nieuwsbrief beschreven, door kan gaan. Dat zal mede afhangen van de ontwikkelingen rond het Covid19 virus. Als de besmettingen elke week verdubbelen en ook in Helmond het aantal besmette personen toeneemt, moeten we nog voorzichtiger zijn met samenkomen en de onderlinge afstand bewaren. Laten we niet verslappen, maar juist nu alert blijven, voor onszelf en elkaar!