maandag 18 december 2023

Nieuwsbrief voor de kersttijd

 De nieuwsbrief van de komend kersttijd vindt u HIER.

In deze nieuwsbrief uiteraard alle vieringen van Kerstmis en de jaarwisseling, tot en met Driekoningen.

Tevens vindt u het overzicht op deze pagina.


 

woensdag 29 november 2023

Nieuwsbrief 2 december

De nieuwsbrief voor de komende Adventstijd vindt u HIER.  

klik op de afbeelding voor de link

Wij wensen u een goede voorbereiding op het komende Kerstfeest!

woensdag 15 november 2023

zondag 12 november 2023

Klusdag groot succes

Afgelopen zaterdag 11 november hadden we een 'klusdag' rond de Jozefkerk, waarbij wij met oudere en vele jongere vrijwilligers alles deden wat we gewoonlijk niet zo snel klaar krijgen. Een fijne dag, met gebed, maaltijd, saamhorigheid én ieders talenten die we samen dienstbaar maakten aan onze parochie. Dank aan alle klussers en het organiserend comité wat alles perfect had voorbereid en vele uren heeft gestoken om alles goed te laten verlopen.

Meer foto's van deze dag vindt u op onze Facebookpagina.maandag 6 november 2023

Jozef- en Lambertuskerk op YouTube

De Weblog van Helmond heeft met drones prachtige opnamen gemaakt van onze Jozef- en Lambertuskerk, en die op YouTube gedeeld, waarvoor dank! Kijk naar de kerken met de blik alsof u een vogel bent. 😀 

Lambertuskerk:


Jozefkerk:


zondag 29 oktober 2023

Allerheiligen en Allerzielen: Vier nu!

  • Allerheiligen 1 november: Jozefkerk Hoogmis 9:30 u.
  • Allerzielen 2 november: Jozefkerk eucharistie 9:00 u. 


Klik op de afbeelding voor de link naar VIER NU

Paus Franciscus tijdens de slotmis van de synode: Om de Kerk te hervormen, moeten we God aanbidden en anderen liefhebben

artikel CNA

Paus Franciscus tijdens de slotmis van de synode: Om de Kerk te hervormen, moeten we God aanbidden en anderen liefhebben

Door Courtney Mares op CNA, eigen vertaling. Vaticaanstad, 29 oktober 2023 / 07:30 uur

Tijdens de slotmis van de synode over de synodaliteit zei paus Franciscus dat Gods liefde niet beperkt kan blijven tot “onze eigen agenda” en dat degenen die de katholieke Kerk werkelijk willen hervormen, het grootste gebod van Jezus moeten volgen: God aanbidden en anderen liefhebben met zijn liefde.

“We hebben misschien genoeg goede ideeën over hoe we de Kerk kunnen hervormen, maar laten we niet vergeten: God aanbidden en onze broeders en zusters liefhebben met zijn liefde, dat is de grote en eeuwige hervorming”, zei paus Franciscus in de Sint-Pietersbasiliek. Basiliek op 29 oktober, ‘We lopen altijd het risico te denken dat we ‘God kunnen beheersen’, dat we zijn liefde tot onze eigen agenda kunnen beperken. In plaats daarvan is de manier waarop hij handelt altijd onvoorspelbaar, het gaat verder dan dat, en bijgevolg vereist deze actie van God verbazing en aanbidding”, voegde hij eraan toe.

De paus onderstreepte dat de aanbidding van Jezus in het tabernakel “in elk bisdom, in elke parochie, in elke gemeenschap” noodzakelijk is in de “strijd tegen alle vormen van afgoderij” in de wereld van vandaag. ‘Laten we waakzaam zijn, zodat we niet merken dat we onszelf in het middelpunt plaatsen en niet hem. En laten we terugkeren naar de aanbidding. Moge aanbidding centraal staan voor degenen onder ons die pastor zijn: Laten we elke dag tijd besteden aan intimiteit met Jezus, de Goede Herder in de tabernakel. Aanbidding”, zei hij. “Alleen op deze manier zullen wij ons tot Jezus wenden en niet tot onszelf. Want alleen door stille aanbidding zal het woord van God in onze woorden leven; alleen in zijn aanwezigheid zullen we gezuiverd, getransformeerd en vernieuwd worden door het vuur van zijn Geest. Broeders en zusters, laten we de Heer Jezus aanbidden!”

De preek van de paus markeerde de afsluiting van de maandelijkse Synode over Synodaliteit van 2023, waar 365 afgevaardigden meer dan 80 voorstellen bespraken en stemden over hoe een meer “synodale Kerk” kan worden.

“Broeders en zusters, de algemene vergadering van de synode is nu afgelopen”, zei hij. “In dit ‘gesprek van de Geest’ hebben we de liefdevolle aanwezigheid van de Heer ervaren en de schoonheid van broederschap ontdekt. Vandaag zien we niet de volle vruchten van dit proces, maar met een vooruitziende blik kijken we naar de horizon die zich voor ons opent. De Heer zal ons leiden en ons helpen om een meer synodale en meer missionaire Kerk te zijn, een Kerk die God aanbidt en de vrouwen en mannen van onze tijd dient, en eropuit gaat om iedereen de troostende vreugde van het Evangelie te brengen”, voegde Franciscus eraan toe.

In zijn homilie zei paus Franciscus dat hij geloofde dat het aan het einde van deze fase van de synode “belangrijk is om te kijken naar het ‘principe en de grondslag’ van waaruit alles steeds opnieuw begint: God liefhebben met ons hele leven en onze naasten liefhebben als onszelf." “Niet onze strategieën, onze menselijke berekeningen, de wegen van de wereld, maar de liefde voor God en de naaste: dat is de kern van alles”, zei hij. Paus Franciscus benadrukte dat aanbidding en aanbidding “essentieel zijn in het leven van de Kerk.” “God aanbidden betekent in geloof erkennen dat Hij alleen de Heer is en dat ons individuele leven, de pelgrimsweg van de Kerk en de uiteindelijke uitkomst van de geschiedenis allemaal afhangen van de tederheid van zijn liefde. Hij geeft betekenis aan ons leven”, zei hij. “Degenen die God aanbidden, wijzen afgoden af, omdat terwijl God bevrijdt, afgoden tot slaven maken”, voegde hij eraan toe. “We moeten voortdurend strijden tegen alle vormen van afgoderij; niet alleen de wereldse soorten, die vaak voortkomen uit ijdele glorie, zoals verlangen naar succes, egocentrisme, hebzucht naar geld – de duivel komt binnen via onze zakken, laten we de verlokkingen van carrièrisme niet vergeten; maar ook die vormen van afgoderij vermomd als spiritualiteit: mijn eigen spiritualiteit, mijn religieuze ideeën, mijn pastorale vaardigheden.”

Paus Franciscus zei dat ‘een aanbiddende Kerk en een Kerk van dienstbaarheid’ betekent dat je ‘de voeten moet wassen van de gewonde mensheid, degenen moet begeleiden die zwak, zwak en terzijde geschoven zijn, en er liefdevol op uit moet gaan om de armen te ontmoeten’. Hij citeerde de heilige Johannes Chrysostomos en zei: “De barmhartige mens is als een haven voor degenen die in nood zijn; en de haven ontvangt allen die aan een schipbreuk ontsnappen, en bevrijdt hen van gevaar, of ze nu slecht of goed zijn; Wat voor soort mannen het ook zijn die in gevaar verkeren, het ontvangt ze in zijn schuilplaats. Ook jij, als je ziet dat iemand op het land door armoede schipbreuk lijdt, oordeelt niet over hem en verlangt ook geen uitleg, maar verlicht zijn nood.”

Volgens het Vaticaan woonden ongeveer 5.000 mensen de slotmis van de synode over de synodaliteit in 2023 bij. De mis werd afgesloten met het zingen van de mariale hymne ‘Salve Regina’ door de aanwezigen. Paus Franciscus bedankte alle kardinalen, bisschoppen, priesters, religieuzen en leken van over de hele wereld die naar Rome waren gereisd om deel te nemen aan de synode. Volgend jaar zullen de afgevaardigden in oktober 2024 terugkeren naar het Vaticaan om deel te nemen aan de tweede vergadering om de paus te adviseren over het thema: “Voor een synodale kerk: gemeenschap, participatie, missie.” “Terwijl ik mijn dankbaarheid uitdruk, wil ik ook een gebed uitspreken voor ons allemaal: Mogen we groeien in onze aanbidding van God en in onze dienst aan onze naaste. Aanbidding en dienst. Moge de Heer ons vergezellen. Laten we met vreugde voorwaarts gaan”, zei paus Franciscus.

Ameideflat 50 jaar

De beeldbepalende Ameideflat torent nu een halve eeuw boven de binnenstad uit. Aanvankelijk een plaats waar alle 'ouderen' uit de binnenstad terecht konden toen de wijken gesaneerd werden, nu steeds meer een compleet zorgcentrum inclusief afdelingen voor dementerenden.

Morgenavond wordt het gevierd met een H. Mis, met pastor Koopmans en het dubbel zo oude Sint-Jozefkoor, in de grote zaal om 19:00. 

Wij wensen alle bewoners een mooi jubileumfeest, en een duim voor allen van Savant en de vrijwilligers die met hart en ziel de verzorging behartigen!

Artikel in het het ED (premium)


dinsdag 24 oktober 2023

Kerkstraat autovrij met camera's en boetes

Vanaf 1 november 2023 worden de paaltjes in het centrumgebied vervangen door een systeem met kentekenherkenning. In plaats van de paaltjes komen er camera's die elke auto die binnenrijdt, registreren. 
De gemeente wil de binnenstad van Helmond strikt autovrij hebben, en verkeersoverlast van auto’s aanpakken. (Fietsers en andere zogenaamde 'overlastgevers' zonder kenteken worden overigens niet structureel aangepakt.)

Wat verandert er? Auto's kunnen alleen met een ontheffing het centrumgebied in rijden. Rijd je toch zonder ontheffing door? Bij de eerste keer krijg je dan een waarschuwing. Bij een volgende overtreding volgt een boete. Zie: helmond.nl/kentekentoegang .

Deze verkeersmaatregelen in de Kerkstraat gelden ook voor de bereikbaarheid van de Lambertuskerk. In de volgende nieuwsbrief meer daarover.

donderdag 19 oktober 2023

Nieuwsbrief 21 oktober

De nieuwsbrief van het weekend van 21 - 22 oktober vindt u HIER