vrijdag 13 oktober 2023

Aanmelding eerste communie gesloten

Na de ouderavonden voor de eerste communie deze week, is de inschrijving nu gesloten. 
Wij nemen geen aanmeldingen meer in behandeling en wij verzoeken u om geen berichten te sturen aan de leden van de werkgroep of de pastores om alsnog mee te doen of een uitzondering te vragen.

woensdag 11 oktober 2023

Studenten Sint-Lucas weer aan de slag in de Lambertuskerk

Op ditisonzewijk staat een verslag met veel foto's over het afstudeerproject van de studenten van Sint-Lucas.

klik op de afbeelding voor de link

maandag 9 oktober 2023

Pro Ecclesia voor Hans van Saaze op zondag 8 oktober, bij de afsluiting van het eeuwfeest van het Sint-Jozefkoor

Op zondag 8 oktober vierde het Sint-Jozefkoor zijn eeuwfeest. Tijdens deze feestelijke viering ontving de voorzitter, Hans van Saaze, uit handen van Mgr. Van den Hout en pastoor Seidel de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice vanwege zijn halve eeuw koorzang en inzet voor het koor, in bestuurswerk en organiseren, de laatste jaren als voorzitter. Van harte proficiat en dank, ook namens de Paus en de hele parochie.

Een mooi verslag van de viering met veel foto's, door Henk van Dijk: 

https://ditisonzewijk.nl/het-jubileumjaar-van-het-st-jozefkoor-is-afgesloten/

Ingrid van Neer maakte een heel aantal foto's van de lunch na de viering, voor familie en genodigden, zie HIER de link naar het album

donderdag 5 oktober 2023

Synode in Rome: teken van eenheid en liefde rond Christus

Gisteren werd het officiële startsein gegeven voor de Wereldsynode, waarvoor 450 deelnemers in Rome bijeenkwamen. Zoals diverse media melden, hebben twee kardinalen vanaf het begin de kaders opgezet waartussen de synodalen zich moesten bewegen.

kardinalen Hollerich en Grech bij de paus

Kardinaal Mario Grech, organisator van de synode, herinnerde aan de centrale taak van de Kerk om “een teken van liefde te zijn.” Gods liefde is het medicijn dat de gewonde mensheid van vandaag kan genezen, zei hij.

De algemene relator van de synode, kardinaal Jean-Claude Hollerich, plaatste de spanningen tussen zogenaamde conservatieven en progressieven in een positief daglicht. Het gaat er niet om tot welke groep je behoort, maar om het feit dat je ‘samen met Jezus op pad bent’.

Hollerich riep de deelnemers op om de “grammatica van de synodaliteit” te leren, die vaste basisregels volgt: de waardigheid die voortkomt uit de doop, de rol van de paus voor de Kerk, de bisschoppelijke collegialiteit, het wijdingsambt, het gemeenschappelijk priesterschap van de gelovigen en hun onderlinge relaties. Dit zijn fundamentele regels die nooit veranderen, zei de kardinaal. “Met deze fundamentele elementen van onze katholieke grammatica moeten we een manier vinden om de nieuwe inzichten die de Heilige Geest ons geeft tot uitdrukking te brengen.”

Voor kardinaal Grech ligt de bijzondere uitdaging in de vraag “hoe de Kerk op dit historische moment een teken en instrument kan worden van Gods liefde voor ieder mens”. U staat op een kruispunt, zei hij, terwijl hij de voortgang van de synode tot nu toe prees. Het geloof van de Kerk kwam hier sterker uit voort, vooral door de medewerking van bisschoppen en leken. De algemene vergadering kan zo een voorbeeld worden voor de hele Kerk – een teken van eenheid dat gelovigen oproept om opnieuw een gemeenschap te zijn zoals beschreven in het Nieuwe Testament, legde Grech uit. Deze fase van de synode in het Vaticaan toont de Kerk als “de enige echte”. 

De vice-president van de synode, de Koptisch-katholieke patriarch Ibrahim Sedrak, prees ook deze nieuwe vorm van de Wereldsynode. ‘Laat de centrale plaats van Christus de rode draad zijn van deze synode’, zei hij.

Ondanks alle uitwisselingen mag de synode niet ontaarden in parlementarisme, benadrukte paus Franciscus aan het begin van de synode. Dit is “geen gepolariseerd parlement”. De Paus had hier herhaaldelijk voor gewaarschuwd – in verband met het Duitse Synodale weg, meest recentelijk tijdens de terugvlucht uit Mongolië en nu bij de opening van deze fase van de Wereldsynode. (…)

De komende weken zullen de betrokkenen vijf onderwerpen behandelen: synodaliteit, gemeenschap, missie en participatie, en een laatste module. De deelnemers zullen volgend jaar pas in de tweede fase concrete voorstellen aan de paus voorleggen.

(bron tekst en foto: Tagespost.de)

woensdag 4 oktober 2023

zaterdag 30 september 2023

Rookworstactie Pauluskerk 2023

Ook dit jaar kunt u bijdragen aan de Rookworstactie voor de Caritas in de Pauluskerk. In deze bijlage leest u de oproep van de heer Klaassen en de mogelijkheden om mee te doen.

donderdag 28 september 2023

Bidden voor de synode

klik op de afbeelding voor de website van ons bisdom

Laten we bidden voor de synode die komende week begint in Rome:
- Dat de H. Geest de harten van alle gelovigen beweegt om meer te leven vanuit Christus.
- Dat alle gelovigen hun eigen roeping verstaan om te leven vanuit hun doopsel: echt meedoen met de wereldkerk en haar noden.
- Dat vanuit de synode een nieuwe beweging mag groeien voor een missionaire Kerk die uitgaat naar alle volkeren.
- Dat de Kerk een dienende gemeenschap mag zijn, luisterend op weg in de geest van het evangelie.

donderdag 21 september 2023

Nieuwsbrief 23 september

De nieuwsbrief van het weekend van 23 - 24 september vindt u HIER

 

woensdag 6 september 2023

Nieuwsbrief 9 september

De nieuwsbrief van het weekend van 9 - 10 september vindt u HIER

 

vrijdag 1 september 2023

Kapelaan Lê verlaat onze parochie per 1 september

Bisschop de Korte heeft per 1 september 2023 eervol ontslag verleend aan kapelaan Lê als pastor/kapelaan van de parochie H. Lambertus. 

Op zondag 17 september is kapelaan Lê hoofdcelebrant in de vieringen van 9:30 en 11:00 uur in de Jozefkerk. Dit zijn zijn laatste vieringen in onze parochie. Na afloop van deze vieringen bent u in de gelegenheid om afscheid van hem te nemen.