woensdag 11 oktober 2023

Studenten Sint-Lucas weer aan de slag in de Lambertuskerk

Op ditisonzewijk staat een verslag met veel foto's over het afstudeerproject van de studenten van Sint-Lucas.

klik op de afbeelding voor de link

maandag 9 oktober 2023

Pro Ecclesia voor Hans van Saaze op zondag 8 oktober, bij de afsluiting van het eeuwfeest van het Sint-Jozefkoor

Op zondag 8 oktober vierde het Sint-Jozefkoor zijn eeuwfeest. Tijdens deze feestelijke viering ontving de voorzitter, Hans van Saaze, uit handen van Mgr. Van den Hout en pastoor Seidel de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice vanwege zijn halve eeuw koorzang en inzet voor het koor, in bestuurswerk en organiseren, de laatste jaren als voorzitter. Van harte proficiat en dank, ook namens de Paus en de hele parochie.

Een mooi verslag van de viering met veel foto's, door Henk van Dijk: 

https://ditisonzewijk.nl/het-jubileumjaar-van-het-st-jozefkoor-is-afgesloten/

Ingrid van Neer maakte een heel aantal foto's van de lunch na de viering, voor familie en genodigden, zie HIER de link naar het album

donderdag 5 oktober 2023

Synode in Rome: teken van eenheid en liefde rond Christus

Gisteren werd het officiële startsein gegeven voor de Wereldsynode, waarvoor 450 deelnemers in Rome bijeenkwamen. Zoals diverse media melden, hebben twee kardinalen vanaf het begin de kaders opgezet waartussen de synodalen zich moesten bewegen.

kardinalen Hollerich en Grech bij de paus

Kardinaal Mario Grech, organisator van de synode, herinnerde aan de centrale taak van de Kerk om “een teken van liefde te zijn.” Gods liefde is het medicijn dat de gewonde mensheid van vandaag kan genezen, zei hij.

De algemene relator van de synode, kardinaal Jean-Claude Hollerich, plaatste de spanningen tussen zogenaamde conservatieven en progressieven in een positief daglicht. Het gaat er niet om tot welke groep je behoort, maar om het feit dat je ‘samen met Jezus op pad bent’.

Hollerich riep de deelnemers op om de “grammatica van de synodaliteit” te leren, die vaste basisregels volgt: de waardigheid die voortkomt uit de doop, de rol van de paus voor de Kerk, de bisschoppelijke collegialiteit, het wijdingsambt, het gemeenschappelijk priesterschap van de gelovigen en hun onderlinge relaties. Dit zijn fundamentele regels die nooit veranderen, zei de kardinaal. “Met deze fundamentele elementen van onze katholieke grammatica moeten we een manier vinden om de nieuwe inzichten die de Heilige Geest ons geeft tot uitdrukking te brengen.”

Voor kardinaal Grech ligt de bijzondere uitdaging in de vraag “hoe de Kerk op dit historische moment een teken en instrument kan worden van Gods liefde voor ieder mens”. U staat op een kruispunt, zei hij, terwijl hij de voortgang van de synode tot nu toe prees. Het geloof van de Kerk kwam hier sterker uit voort, vooral door de medewerking van bisschoppen en leken. De algemene vergadering kan zo een voorbeeld worden voor de hele Kerk – een teken van eenheid dat gelovigen oproept om opnieuw een gemeenschap te zijn zoals beschreven in het Nieuwe Testament, legde Grech uit. Deze fase van de synode in het Vaticaan toont de Kerk als “de enige echte”. 

De vice-president van de synode, de Koptisch-katholieke patriarch Ibrahim Sedrak, prees ook deze nieuwe vorm van de Wereldsynode. ‘Laat de centrale plaats van Christus de rode draad zijn van deze synode’, zei hij.

Ondanks alle uitwisselingen mag de synode niet ontaarden in parlementarisme, benadrukte paus Franciscus aan het begin van de synode. Dit is “geen gepolariseerd parlement”. De Paus had hier herhaaldelijk voor gewaarschuwd – in verband met het Duitse Synodale weg, meest recentelijk tijdens de terugvlucht uit Mongolië en nu bij de opening van deze fase van de Wereldsynode. (…)

De komende weken zullen de betrokkenen vijf onderwerpen behandelen: synodaliteit, gemeenschap, missie en participatie, en een laatste module. De deelnemers zullen volgend jaar pas in de tweede fase concrete voorstellen aan de paus voorleggen.

(bron tekst en foto: Tagespost.de)

woensdag 4 oktober 2023

zaterdag 30 september 2023

Rookworstactie Pauluskerk 2023

Ook dit jaar kunt u bijdragen aan de Rookworstactie voor de Caritas in de Pauluskerk. In deze bijlage leest u de oproep van de heer Klaassen en de mogelijkheden om mee te doen.

donderdag 28 september 2023

Bidden voor de synode

klik op de afbeelding voor de website van ons bisdom

Laten we bidden voor de synode die komende week begint in Rome:
- Dat de H. Geest de harten van alle gelovigen beweegt om meer te leven vanuit Christus.
- Dat alle gelovigen hun eigen roeping verstaan om te leven vanuit hun doopsel: echt meedoen met de wereldkerk en haar noden.
- Dat vanuit de synode een nieuwe beweging mag groeien voor een missionaire Kerk die uitgaat naar alle volkeren.
- Dat de Kerk een dienende gemeenschap mag zijn, luisterend op weg in de geest van het evangelie.

donderdag 21 september 2023

Nieuwsbrief 23 september

De nieuwsbrief van het weekend van 23 - 24 september vindt u HIER

 

woensdag 6 september 2023

Nieuwsbrief 9 september

De nieuwsbrief van het weekend van 9 - 10 september vindt u HIER

 

vrijdag 1 september 2023

Kapelaan Lê verlaat onze parochie per 1 september

Bisschop de Korte heeft per 1 september 2023 eervol ontslag verleend aan kapelaan Lê als pastor/kapelaan van de parochie H. Lambertus. 

Op zondag 17 september is kapelaan Lê hoofdcelebrant in de vieringen van 9:30 en 11:00 uur in de Jozefkerk. Dit zijn zijn laatste vieringen in onze parochie. Na afloop van deze vieringen bent u in de gelegenheid om afscheid van hem te nemen. 

maandag 21 augustus 2023

Wereldjongerendagen: onze jongeren komen terug met vreugde en geloof

Gisteren getuigde Danielle (op een hele knappe manier) aan het eind van de gezinsviering over haar ervaringen op de Wereldjongerendagen. Het raakte ons die ademloos luisterden. Zij was een van de zeker 10 jongeren die we de afgelopen dagen hebben gehoord over wat ze hebben meegemaakt op de WJD in Lissabon. Niet iedereen wil er in het openbaar over spreken of schrijven, maar na de vieringen gisteren en vandaag werd er ook door andere deelnemers volop met elkaar gedeeld over de vreugde die de WJD dit jaar heeft gebracht.

We horen over saamhorigheid, samen optrekken en het delen van het geloof, vriendschap met elkaar en de band met Jezus. Over de catechese en de woorden van Paus. Over de vieringen, de aanbidding, het pelgrimeren. Over het deel zijn van de wereldkerk en het Lichaam van Christus, over je eigen plaats in het leven, je roeping, de taak om missionair te zijn, om lief te hebben. Zoveel waardoor de WJD een blijvende en levende bouwsteen is in het leven van deze jongeren. Onvergetelijk, maar ook een ervaring waarop de keuze om als katholiek te leven is bevestigd. 

Lees HIER op onze Facebookpagina de ervaringen van Danielle, Jeffrey en Jason.

Hier het getuigenis van Danielle in de Jozefkerk zondag 20 augustus:

Ik kijk erg positief en enthousiast terug op de Wereldjongerendagen, door alle momenten van aanbidding, teachings en evenementen met zoveel jongeren heb ik erg veel geleerd en voel je dat het je echt opbouwd.Veel van de dingen die ik geleerd heb, heb ik opgeschreven en wil ik ook graag gaan toepassen op mijn dagelijks leven. Bijvoorbeeld het bidden tot de Heilige Geest, überhaupt meer bidden, omdat dat de manier is om je hart en hoofd in de goede richting naar God te houden, en het echt zien van andere personen, liefhebben omdat je de andere persoon ziet en niet in je achterhoofd hebt wat een vriendschap met een bepaald persoon voor jou kan opleveren. Door de WJD krijg je heel erg het gevoel dat het geloof leeft en in vuur en vlam staat met de Heilige Geest, je wil dan ook zelf bijdragen aan het verspreiden van die boodschap, dat Jezus leeft! Iedereen heeft de roeping om missionair te zijn, op je eigen manier. Dat is voor mij niet altijd gemakkelijk, bijvoorbeeld op school, ik studeer nu aan de universiteit en voor zover ik weet heb ik geen gelovige medestudenten op mijn studie. Dan is het soms lastig om met ze in discussie te gaan over bepaalde onderwerpen. Gelukkig zijn er wel Christelijke studentenverenigingen, waar je wel weer heel enthousiaste studenten tegenkomt. Dat doet mij erg goed.Ik ga wel vaker naar christelijke evenementen voor jongeren, maar dan kleiner dan de wjd natuurlijk en ik merk dat het samen zijn met Christus in ons midden mij heel erg sterkt in geloof en me kracht en moed geeft. De WJD is daar niet anders in geweest, het brengt je simpelweg zoveel vreugde, nieuwe hoop en kracht, en het brengt je dichter bij de Heer.God leidt al onze wegen, de mijne en de uwe, ik weet zeker dat hij voor ieder van ons een weg heeft voorbereid waarop we gelukkig zullen zijn. Hij is met ons in goede en slechte tijden, zoals ook een liedje zegt wat ik vaak heb gehoord op de WJD en mij erg heeft geraakt: "I'm so blessed, because on my best days, I'm a child of god, on my worst days, I'm a child of god, every day is a good day and you're the reason why".Zo heb ik ook gemerkt tijdens de WJD hoe belangrijk muziek is, het is voor mij een manier om echt in contact te komen met jezus, eigenlijk is muziek voor mij de enige manier waarop ik al mijn zorgen en alles wat tussen mij en God in staat echt van me af kan werpen en me kan richten op hem. Christoffer West (van de lezing over de theologie van het lichaam) vertelde ook dat muziek de manier is om in contact te komen met de diepste verlangens die in je hart leven, en dat is ook wat iedereen mag doen, al deze verlangens gaan namelijk uit naar de heer.Ook wat de paus vertelde aan het eind van zijn preek op zondag heeft me erg geraakt; "Wees niet bang!".Vooral omdat ik er in Portimao tijdens de gebedsavond achter was gekomen dat ik eigenlijk best veel angsten en onzekerheden heb die mijn relatie met God erg in de weg staan. Daarom wil ik leren niet meer bang te zijn. en om dat nog eens extra van de paus te horen was alsof God tegen mij sprak op het moment dat de paus zei: "Ik zou willen dat ik jullie allemaal stuk voor stuk in de ogen kon kijken en kon zeggen 'Wees niet bang!'".Dus zou ik het U allemaal op het hart willen drukken, Wees niet bang! We hoeven immers niet te vrezen, want Jezus is verrezen!