maandag 8 augustus 2022

Artikel over het Sint-Jozefkoor in het Eindhovens Dagblad.

Vandaag staat er in het Eindhovens Dagblad een mooi en pagina-groot artikel over ons Sint-Jozefkoor, dat in oktober het eeuwfeest viert. (volledig te lezen via: https://www.sintjozefkoorhelmond.nl/publicaties)


Meer informatie over het koor en het jubileum op de website van het Sint-Jozefkoor.

Vanaf september zullen we op deze website en de nieuwsbrieven van de parochie uitgebreid aandacht besteden aan de jubileumvieringen, die in zekere zin samenvallen met het eeuwfeest van de kerk zelf.

zaterdag 6 augustus 2022

Maria Ten Hemelopneming in de Jozefkerk


 

Pauluskerk in stand houden

Het gras bij de Pauluskerk is weer gemaaid en de tuin ziet er verzorgd uit. Wij danken de firma Noten, die ook het onderhoud op de begraafplaats verzorgt.

De parochie laat heel veel onderhoud doen door professionals. Enerzijds omdat ook de kerken worstelen met 'personeelstekort' (vrijwilligers) maar anderzijds omdat de eisen aan dit soort werk veranderd zijn. Je mag niet zomaar een vrijwillig(st)er met zware apparaten laten werken, en het verwerken van groenafval is niet zomaar een container vullen. Het moet ecologisch verantwoord zijn.

Wij zijn wat betreft onze kerken wel bezorgd.

De sterk vergrijsde groep vrijwilligers is steeds minder in staat om ook alle andere taken dan de tuin te doen. Zeker rond de Pauluskerk draait alles nog maar op enkele mensen. Wie o wie wil meedoen om deze locatie open te houden? We kunnen niet oneindig doorgaan met alles uit te besteden aan betaalde krachten, en de liturgie bijna volledig aan de priesters over te laten. Kerk op locatie zijn we samen en doen we samen. Als gelovigen die hun verantwoordelijkheid nemen. Missionair en niet afwachtend. Actief hun kerk dragend.

zaterdag 30 juli 2022

Parochiebedevaart naar Kevelaer 7 oktober.

Aangezien we geen nieuwsbrief uitbrengen in de vakantie, delen we belangrijke punten van aandacht via de website en Facebook.

De parochiebedevaart naar Kevelaer die we op 7 oktober, feest van Maria van de Rozenkrans, willen houden, bevelen we u van harte aan!

Welkom, inschrijven kan via bijgaand formulier.

Klik op de afbeelding om het inschrijfformulier
te downloaden

U kunt het formulier inleveren en betalen bij kapelaan Le of diaken Dings, of op woensdag en donderdag tussen 9:00 en 12:00 op het parochiekantoor.

Digitaal invullen, opsturen naar parochie@heiligelambertus.nl , en geld overmaken kan ook. (NL72RABO 0171 0800 84 (R.K. Parochie H. Lambertus)

donderdag 28 juli 2022

Afscheid Edith Steinkoor

Zondag 31 juli a.s. neemt het Edith Steinkoor afscheid van onze gelijknamige kerk. Het koor zingt tijdens de viering van half tien.

Wij danken het Edith Steinkoor voor de jarenlange inzet voor de liturgie in onze parochiegemeenschap en wensen hen alle goeds bij het samen zingen elders.

woensdag 29 juni 2022

De laatste nieuwsbrief voor de vakantie

Dit weekend van 2-3 juli verschijnt de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. In de week voor 4 september komt er een nieuwe nieuwsbrief. Als er tijdens de vakantietijd belangrijk nieuws is, vindt u dat op deze website.

vrijdag 17 juni 2022

Sacramentsdag dit weekend

"Mijn vlees is waarlijk voedsel en mijn bloed is waarlijk drank. Wie mijn vlees eet... en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en ik in hem." (Johannes 6:55-56)

Het Hoogfeest van het Allerheiligste Lichaam en Bloed van Christus is een viering van de werkelijke aanwezigheid van Christus in de Eucharistie. Op deze dag herdenken we de instelling van de Eucharistie bij het Laatste Avondmaal. 

Terwijl het Laatste Avondmaal ook is herdacht op Witte Donderdag, richt het Hoogfeest van het Allerheiligste Lichaam en Bloed van Christus zich vooral op de gave van de Eucharistie. De stemming is ook vreugdevoller dan op Witte Donderdag, de dag vóór die van Christus lijden en dood. 

De oorsprong van het Feest van Sacramentsdag gaat terug tot de 13e eeuw. Een kloosterzuster uit België, Juliana, had van jongsaf aan een grote liefde voor het Heilig Sacrament en geloofde dat er een speciaal feest gehouden moest worden ter ere van de Heer. Ze zou een visioen hebben gehad van de Kerk als volle maan met een donkere vlek, symbool voor de afwezigheid van het feest. Ze legde haar verlangen voor aan kerkleiders, waaronder de bisschop van Luik en de Aartsdiaken van de kathedraal van Luik, die beiden overtuigd raakten. De bisschop begon het feest in zijn bisdom te vieren. De aartsdiaken zou later paus Urbanus IV worden, en in 1254 stelde hij het feest in voor de universele Kerk. Helaas stierf paus Urbanus slechts een maand later, en het feest zou pas op de 14e op grotere schaal gevierd worden eeuwen. 

De Kerk moedigt eucharistische aanbidding en processies aan, waarbij de Het Heilig Sacrament in een monstrans door de kerk gedragen wordt en eventueel naar buiten naar de straten .

maandag 6 juni 2022

Dameskoor Sint-Jozef vierde gouden jubileum

Op Pinksterzondag vierde het Dameskoor Sint-Jozef tijdens de gezinsviering het (uitgestelde) gouden jubileum. Een halve eeuw zingen ter ere Gods en ten dienste van de gemeenschap. Waarvoor dank!

vrijdag 3 juni 2022

"Hoopvol luisteren naar Gods Geest" - het rapport van de synode in ons bisdom

Het rapport van de diocesane synodegesprekken wordt vandaag gepresenteerd, en is te downloaden via een link op de bisdom-website. Veel overeenkomsten met wat we bij de gesprekken in onze parochie hebben gehoord en ervaren.

Klikt u op de afbeelding en u komt op de pagina van ons bisdom.

“Als bisschop ben ik oprecht blij dat een groot aantal gelovigen met elkaar heeft gesproken over de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Het is een geestelijk proces met als centrale vraag wat Gods Geest tot de Kerk van ’s-Hertogenbosch zegt. Dit rapport wil niet alleen een bijdrage leveren aan het werkdocument voor de bisschoppensynode van 2023. Het rapport kan ook de gelovigen in het eigen bisdom stimuleren om het kerkelijk leven te vitaliseren. In die zin spreek ik graag van een win- winsituatie”, aldus Mgr. De Korte.

woensdag 1 juni 2022

Nieuwsbrief van 4 juni

 De nieuwsbrief van het komend Pinksterweekend, 4-5 juni vindt u HIER.


donderdag 26 mei 2022

Verslag openluchtmis Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag 26 mei vierden we als parochie met bijna 200 gelovigen op de processiewei bij de kapel van Binderen de Eucharistie in de open lucht. Een bijzonder geslaagde samenkomst. Een prachtig verslag met foto's vindt u HIER, met dank aan DitisHelmond.