donderdag 26 mei 2022

Verslag openluchtmis Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag 26 mei vierden we als parochie met bijna 200 gelovigen op de processiewei bij de kapel van Binderen de Eucharistie in de open lucht. Een bijzonder geslaagde samenkomst. Een prachtig verslag met foto's vindt u HIER, met dank aan DitisHelmond.


vrijdag 13 mei 2022

Het Robustelly-orgel is jarig!

Het beroemde Robustelly-orgel is jarig! Het instrument is 250 jaar oud en is 200 jaar in Helmond. 

Bekijk en beluister onze enthousiaste organist Jan van de Laar in het filmpje hieronder:


Zaterdag 14 mei begint het jubileumprogramma.
De 'marktbespeling' van het orgel is in de Lambertuskerk om 11:00. Toegang gratis, van harte welkom!

Alle informatie over het jubileumprogramma en het orgel vindt u HIERdinsdag 10 mei 2022

Heiligverklaring Titus Brandsma op 15 mei aanstaande

Het komt niet zo vaak voor dat er iemand heilig wordt verklaard, die veel in onze eigen streek heeft gewerkt. Op 15 mei gebeurt dat in Rome wél. En dan nog wel een heilige die een bijzondere betekenis heeft voor deze tijd...

De levensloop van Titus Brandsma vindt u bij het bericht over de heiligverklaring op de webpagina van de R.K. Kerk in Nederland.

Op initiatief van de bisdommen ’s-Hertogenbosch en Groningen-Leeuwarden zal bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim een vierdaagse reis naar Rome organiseren voor iedereen die de heiligverklaring wil bijwonen. Onze bisschop, Mgr. De Korte, zal daar ook aan deelnemen.

‘’Hij stond op tegen modern heidendom, de rassenwaan van het Duitse nazisme in zijn tijd, en wees de weg naar persoonlijk geloof en menselijke waardigheid als drager van (katholiek) christendom.”

Onze bisschop spreekt in een korte videoboodschap op de website ook zijn waardering uit voor de loyaliteit van Brandsma aan God en aan de mens:  

“Tegenover het recht van de sterkste en de rassenwaan van de nazi’s plaatste hij de naastenliefde. Hij deed dat als een diepgelovig christen.”

Er worden in de Nederlandse kerkprovincie verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder een nationale dankviering op zondag 22 mei. Meer over de activiteiten vindt u op de website van ons bisdom

In onze kerken ligt (zo lang de voorraad strekt) een magazine, met beschouwingen over pater Titus, uitgegeven door de Nederlandse bisschoppen. Wie nog meer wil lezen, kan ook de special van het bisdomblad van Groningen-Leeuwarden lezen over Titus Brandsma, HIER kosteloos te downloaden .

Betekenis

Titus Brandsma is zeker actueel vanwege de oorlog en de leugens van onze tijd. De waardigheid van de mens wordt ook in onze tijd met voeten getreden, door allerlei vormen van onvrijheid: oorlog en vervolging, maar ook de slavernij van materialisme, lichamelijk genot of drugs. Of de gevangenschap in onwaarheid, propaganda, vervolging van de vrijheid van meningsuiting. Het derde rijk van Hitler lijkt ver weg, maar de haat en de leugen van toen, nemen steeds weer nieuwe vormen aan. De strijd voor de waarheid en de mens, waar Titus zijn leven voor gaf, is niet voorbij. Met zijn heiligverklaring heeft de hemel er een nieuwe voorspreker bij voor onze arme wereld.

Tegelijk was Titus door en door christen, priester, kloosterling en mysticus. Dat betekende, dat heel zijn leven en missie gedragen werd door Jezus Christus. De strijd voor de waarheid en de menselijkheid, was ingegeven door Jezus die de waarheid, de weg en het leven is. Wie aan de mens komt, komt aan Christus. Hij herkende het beeld van God in elke mens die hij mocht ontmoeten en onderwijzen. In zijn lijden, het vervolgd worden, en uiteindelijk zijn dood in Dachau, voelde hij de lijdende Christus dichtbij hem. Heel het leven van Titus was: verbondenheid met Jezus. Ook daarin mag hij een voorbeeld zijn, want juist in onze tijd is de vraag: zoeken wij Jezus in alles, leven wij in verbondenheid met Hem?

Voor het beeld, verbonden met Jezus...

Voor het beeld van Jezus in de gevangenis, 12/13 febr. 1942

O Jezus, als ik U aanschouw,
Dan leeft weer, dat ik van U hou
En dat ook uw hart mij bemint
Nog wel als uw bijzondren vriend.
 
Al vraagt mij dat meer lijdensmoed
Och, alle lijden is mij goed,
Omdat ik daardoor U gelijk
En dit de weg is naar Uw Rijk
 
Ik ben gelukkig in mijn leed
Omdat ik het geen leed meer weet
Maar ‘t alleruitverkorenst lot,
Dat mij vereent met U, o God.
 
O laat mij hier maar stil alleen,
Het kil en koud zijn om mij heen
En laat geen menschen bij mij toe
‘t Alleen zijn word ik hier niet moe.
 
Want Gij, o Jezus, zijt bij mij
Ik was U nimmer zoo nabij.
Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet,
Uw bijzijn maakt mij alles goed.

(https://titusbrandsmateksten.nl)

Zie ook: https://kro-ncrv.nl/dit-zie-en-hoor-je-rondom-de-heiligverklaring-van-titus-brandsma

zondag 8 mei 2022

Climb up and reach out - onze tienergroep is gestart!

Vandaag zijn we begonnen met een groep met en voor tieners.

Cool, uitdagend, verbindend. Climb up and reach out!

Hoe het was zie je HIER (video)


Wil je ook meedoen? Meld je aan bij het nummer in de flyer hieronder.


maandag 2 mei 2022

Komende zondag 8 mei: Roepingenzondag

De vierde zondag van Pasen is in de Kerk altijd 'roepingenzondag'. We lezen dan uit het evangelie van Johannes, hoofdstuk 10, over Jezus als de Goede Herder.

Bij roepingen denken we heel vaak aan die 'herderlijke' roepingen als priesterschap, diakonaat en religieus leven. Prima. Maar voordat iemand zo'n bijzondere weg wil gaan, is hij/zij eerst christen. Geroepen om leerling van Jezus te zijn en Hem te volgen in liefde.

Roepingenzondag is dan ook allereerst het verstaan van onze algemene roeping als gedoopte en daarna kan iemand kiezen voor een bijzondere roeping ten dienste van de Kerk. Bidden we om christenen, vol van de kracht van de Geest. En de Heer zal aan zijn Kerk de dienaren geven die zij nodig heeft.

Een mooi filmpje van de religieuzen en de bisdommen vindt u hier. Vreugde verbindt en brengt hoop.vrijdag 22 april 2022

Openluchtmis kapel van Binderen Hemelvaartsdag 26 mei

Op Hemelvaartsdag, 26 mei, zal er om 11:00 bij de kapel van Binderen een OPENLUCHTMIS worden gehouden. De viering wordt gehouden bij het altaar op de processiewei, naast de kapel (zie foto hieronder).

Aan deze viering, voorgegaan door pastoor-deken Seidel, zullen gildes deelnemen, en er wordt gewerkt aan een schitterend muzikaal programma.

Het is een viering van Maria in het teken van de Meimaand, maar we vieren ook Hemelvaartsdag en aansluitend aan de Mis zal er een vendelgroet zijn van het Catharinagilde, wiens nieuwe vaandels zullen worden gezegend.

Burgemeester Blanksma zal de viering met ons meevieren en wij nodigen alle Helmonders uit om naar Binderen te komen! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, en wij kunnen bij Onze Lieve Vrouw, Lelie onder de doornen, al onze noden neerleggen. En als het weer meezit, ook een heerlijk samenzijn in de rust van de natuur om ons heen.

In de Lambertusparochie is op Hemelvaartsdag alleen de gregoriaanse viering in de Jozefkerk om 9:30. Alle andere zondagsvieringen vervallen,  en ook de vaste bezoekers van de gezinsviering worden uitgenodigd om deze bijzondere openluchtmis op Binderen mee te vieren. Wij willen een wandel- en gebedstocht houden vanaf de Jozefkerk naar Binderen.

Meer over de Meimaand en de kapel in de laatste nieuwsbrief, KLIK HIER

De kapel en het genadebeeld

De processiewei met het altaar 

zij-aanzicht van de kapel

(bericht wordt regelmatig bijgewerkt, update 21 april)

Nieuwsbrief van 23 april

 De nieuwsbrief van dit weekend vindt u HIER

zaterdag 16 april 2022

Stille Zaterdag en Pasen

Stille Zaterdag 

Stille Zaterdag is een dag van wachten. Het is oorverdovend stil bij Jezus, want die bevindt zich op dit moment in zijn graf met een zware steen ervoor. Hij is bij de doden, afgedaald ter helle zoals we zeggen in de geloofsbelijdenis. Van daaruit zal hij opstaan en mensen met zich meetrekken naar de hemel.

Swieconka

De Poolse gemeenschap zegent traditioneel paasmaandjes met brood, eieren en worst. In de Jozefkerk is om 10:00 op Paaszaterdag deze Swieconka

Paaswake 

Pas zaterdagavond laat (21:30) wordt die stilte doorbroken en kan de paaswake beginnen. Die begint met het ontsteken van vuur in het donker buiten de kerk. De paaskaars wordt ontstoken en het Licht - Christus - wordt doorgegeven van kaars tot kaars. Talrijke lichtjes vullen nu de kerk. Er zijn meerdere lezingen, die samen een rode draad in de Schrift tonen van de schepping over de doortocht door de woestijn tot de ontdekking van het lege graf.


Eindelijk weerklinken weer het Alleluia en Gloria, uitdrukkingen van vreugde en grootheid, die tijdens de hele veertigdagentijd gesmoord waren.

Paaszondag 

De zondag van Pasen kan de blijdschap niet op. In de kerk worden gelovigen begroet met een vreugdevol: Christus is verrezen!

Met Paaszondag begint de 50-daagse paastijd, die duurt tot Pinksteren. Deze hele periode staat voor de tijd waarin Jezus in visioenen tastbaar aan de leerlingen verscheen en zij maar langzaamaan beseften op welke manier Hij voor hen bleef leven. De periode eindigt met Hemelvaart - het definitief uit het zicht verdwijnen van Jezus’ aardse gedaante - en Pinksteren, de gave van de Heilige Geest, die het vuur ontsteekt in de leerlingen zelf.

ZALIG PASEN AAN U ALLEN!


Zaterdag 16 april (Paaszaterdag) 

Jozefkerk: Paaswake 21:30.  

Zondag 17 april (Pasen)

Jozefkerk: Eucharistie 9:30. (Gregoriaans)

Jozefkerk: Gezinsmis 11:00.

Lambertuskerk: Eucharistie 11:00.

       Edith-Steinkerk: Eucharistie 9:30.

       Jozefkerk: Poolse Eucharistie 17:00.  

Maandag 18 april (Tweede Paasdag)

Jozefkerk: Eucharistie 9:30.

donderdag 14 april 2022

Goede Vrijdag

Jezus wordt voor Pontius Pilatus gebracht en ter dood veroordeeld. Hij draagt het kruis de Calvarieberg op en wordt eraan genageld. 

Deze dag is er geen Eucharistie, maar wel eventueel communie in de avondviering in de Jozefkerk. 

Het is de soberste dag op de kerkelijke kalender. 

Om 15:00 wordt in al onze kerken de kruisweg gehouden (Kinderkruisweg 16:00). 

’s Avonds het Kruis vereerd en de passie gezongen. 

Goede Vrijdag is nog altijd een dag van vasten en onthouding voor katholieken!

Vrijdag 15 april (Goede Vrijdag)

Lambertuskerk: Kruisweg 15:00.

Pauluskerk: Kruisweg en kruisverering 15:00.

Edith Steinkerk: Kruisweg (van de synodale weg) 15:00.

Jozefkerk: Kruisweg voor kinderen 16:00.

Jozefkerk:  Lijdensverhaal, Kruisverering en communie 19:00.