woensdag 3 november 2021

Tekort aan menskracht - de noodklok van uw pastoor

Een tijdje geleden hield ik een korte vakantie in eigen land. Daarbij probeerde ik met mijn reisgezelschap wat te eten. Of gebruik te maken van de faciliteiten van het hotel. Helaas lukte dat niet. Want op Texel waren veel restaurants maar een paar dagen per week open. En om de bar te bedienen of de biljartzaal te runnen, lukte het hotel niet. De reden? "We kunnen niet meer aan personeel komen." Een bekend geluid, denk ik, want het is overal zo. Na Covid is er een schreeuwend tekort aan personeel en zeer veel vacatures. Zeker voor de avonduren. Of de weekenden. Mensen hebben wel wat anders te doen als voor een mager loon in de horeca te werken. Of in de zorg, op de IC of aan het bed. Of zelfs ook... als vrijwilliger altijd klaar te staan. Overal is verloop en tekort aan menskracht.

Ook in onze parochie merken wij de gevolgen van de lange Covid-tijd. Niet iedereen kan meer wat men vroeger kon. Door ziekte of ouderdom of overlijden, maar soms ook omdat men het wel goed vindt nu. Niet steeds van huis zijn. Men heeft andere 'persoonlijke waarden' ontdekt na de avondklok en de lockdown. Met als gevolg... ook bij de kerk voelbaar minder vrijwilligers en meer druk op de pastores en professionals.

Vrijwilligerswerk verandert ook door de tijd. Mensen willen niet de last van een taak alleen hoeven doen, want "dan kun je nooit meer weg". Logisch, mensen hebben het steeds drukker met van alles, en willen vrijheid. We zijn ook één grote parochie en het grote geheel betekent ook dat we meer samen moeten werken, in teamverband. Net als bij bedrijven of instellingen als de zorg, moeten personeel of vrijwilligers bij elkaar passen. Dat is best wel een puzzelstuk. Want bereidwilligheid is één, maar samenwerking met anderen is twee. Vrijwilligers zoeken en inzetten is maatwerk. Mensen die iets doen, moeten bij elkaar passen, positief zijn bij alle verschillen, en elkaars sterke en zwakke kanten dragen en verdragen. 

Vergelijk het met de keuken van een goed restaurant. Daar moeten de chef en de sous-chef blind kunnen vertrouwen op de hele ploeg. Anders komt de saus te laat, of wordt de groente te gaar. En ook al moet er soms even krachtig worden aangestuurd, het team is zo sterk als de zwakste schakel.

In een parochie is het net zo, al roeien we vaak met de riemen die we hebben en geeft dat soms best spanningen. Maar pastores en kerkgangers moeten er op kunnen vertrouwen dat we samen waar kunnen maken wat de gelovigen mogen verwachten. Samen kunnen doen wat je belooft.

Wat betekent dit voor onze Lambertusparochie?

We zijn vol ambitie. We willen al onze kerken open houden en willen ook groeien, missionair zijn. We willen mensen welkom heten, voor doop, communie, huwelijk en gezin, tot en met hun uitvaart. Service van wieg tot graf, én ook nog gelovig stappen zetten, én de gebouwen en cultuur in stand houden. Maar... dat gaat niet (meer) zonder sterke teams van vrijwilligers en misschien ook wel professionals.

Wij zien dat het begint te knellen. Vrijwilligers worden steeds ouder en veel jongeren die tijd hebben en/of passen in bestaande teams, zijn er niet. Mensen zijn steeds veeleisender, parochianen gedragen zich vaak als mondige 'klanten' en kritiek wordt (zoals in de hele samenleving) vaak minder hoffelijk geuit. Tot frustratie van goedbedoelende vrijwilligers. Eigenlijk kan het zo niet, tenzij de teams worden versterkt. Ook om elkaar te kunnen beschermen tegen negativiteit en ontmoediging die het soms met zich meebrengt, elkaar positief houden dus. Het moet ons wel goed doen, een beetje bevredigend zijn.

Concreet...
 • Wij willen heel graag groeien met ons familie- en gezinspastoraat. En daarbij ook uitnodigend zijn naar ouders van dopelingen en communicanten. En activiteiten voor tieners en jongeren. En catechese opzetten, zoals Alpha. Het missionair team heeft dan vele handen nodig, en ook mensen die echt tijd willen vrijmaken. Anders blijft het bij ideeën. Het werk voor gezinnen is voor een groot deel ook door gezinnen, we kunnen geen dienstwerk aanbieden zonder elkaar.
 • Wij willen heel graag rond vieringen mensen terwille zijn. Maar bij het doopsel zijn de pastores zelf al koster en bij steeds meer diensten moeten de voorgangers van alles zelf in de gaten houden of doen. Dat kan, maar er moet niet te veel meer bij komen. Wat bijvoorbeeld niet (meer) kan, is bij uitvaarten of andere diensten de vraag: "kunnen we de avond van tevoren al dit en dat klaarzetten?" of "we willen repeteren zoveel uur van tevoren." Want dáár hebben we dan geen mensen voor, en kosters en vrijwilligers moeten al zo veel doen, wij kunnen niet van (vaak wat oudere) mensen verwachten dat ze er een dagtaak aan gaan hebben. Of ondergetekende als conciërge laten werken. Het kan ook te veel zijn.
 • Wij willen de armen van onze stad te eten geven via Caritas0492. We willen mensen gastvrij ontvangen, liefst aan tafel nodigen. Nog los van de vragen rond coronamaatregelen, merken we dat de teams die koken, opdienen, afwassen en opruimen, echt versterking kunnen gebruiken. Nu doen een paar mensen heel veel en daar zijn we dankbaar voor, maar het moet ook niet te veel gaan worden. Want ook hier zijn het soms oudere mensen die heel veel doen.
 • Wij willen optimaal bereikbaar zijn, maar ons kantoor is nog twee dagen per week geopend na het overlijden van onze vaste kracht. Meer dan die twee ochtenden zit er niet in, daar hebben we geen mensen voor. Daarom willen we ook af van het opgeven van misintenties bij de priester tot vlak voor de dienst. Het werkt niet meer, het legt te veel druk op de paar mensen die alles moeten doen en als het kantoor maar twee ochtenden open is, gaan losse misintenties en geld rondslingeren. Dat moeten we niet willen.
 • Wij willen rond de Lambertuskerk heel graag de culturele waarde van gebouw en muziek met iedereen delen. Maar we kunnen niet meer alle verzoeken honoreren. Als mensen graag foto's willen maken, kan dat alleen als de kerk al open is. We kunnen geen koster laten opdraven om iemand een uur in de kerk te laten. Als mensen graag op het Robustelly-orgel willen spelen, of muziek maken, kan dat niet meer zoals voorheen. Organist Jan van de Laar is gepensioneerd, nog steeds gepassioneerd, maar hij staat niet meer de hele dag klaar voor 'klusjes' of deuren te openen en te sluiten. Voor concerten geldt hetzelfde: we zeggen nee tegen elk verzoek waar we geen 'personeel' voor hebben en (wijs geworden door ervaringen uit het verleden) lenen we ook niet meer de sleutels uit. Het is geen onwil, maar zonder een flink team van mensen die het beheer van een gebouw kan waarmaken, kan in de Lambertuskerk niet meer wat 10 jaar geleden nog wel kon.  
Wij hopen en rekenen op ieders begrip voor deze situatie. Zoals ik op mijn vakantie ook begrip moest opbrengen voor de vele gesloten deuren van horeca en ontspanning. Nog los van de beperkingen die de nieuwe Covid-golf brengt, zullen we van elkaar moeten accepteren, dat er vaker 'nee' zal klinken dan ons lief is. We willen heel veel, maar het moet wel kunnen en anders dus niet.

Dit lange stuk wil ons bewust maken van wat er aan de hand is. Zonder verwijten, de realiteit onder ogen zien. Om begrip te kweken. 

Maar ook positief? 

Ja, uiteraard, als iemand bij het lezen van dit stuk denkt: ik zie de nood, en wil mij wél inzetten want ik heb de tijd en ik wil met anderen samen iets moois doen voor Kerk en samenleving... van harte welkom! We hebben u meer dan ooit nodig om het puzzelstuk van onze veelkleurige gemeenschap mee aan te leggen. Bent u, lezer, één van die handen?

Pastoor Seidel

zondag 31 oktober 2021

Gedenkplaats overleden kinderen

Mooie nieuwe gedenkplaats om alle kinderen die jong gestorven zijn in herinnering te houden. Vanaf Allerzielen te bezoeken bij de ingang van de Leonardusbegraafplaats. (Link naar ED.nl) De plechtige onthulling en inzegening is op 2 november om 19:30 u. Toespraak door burgemeester E. Blanksma. Zegening door pastoor Seidel m.m.v. het Sint-Jozefkoor.

 

Allerheiligen en Allerzielen 2021

Allerheiligen 1 november

Het hoogfeest valt op maandag en we vieren de plechtige eucharistie om 9:30 met het Sint-Jozefkoor in de Jozefkerk.

Allerzielen 2 november

We vieren we op de dag zelf alleen een gewone ochtendmis voor de overledenen om 9:00 in de Jozefkerk.

De namen van de overledenen van het afgelopen jaar worden in alle weekendvieringen van 31 oktober herdacht.

donderdag 21 oktober 2021

Groot aantal kinderen opgegeven voor eerste communie

De ouderavonden op 18 en 21 oktober waren de mogelijkheid om kinderen op te geven voor de eerste communie in 2022 en die zijn inmiddels achter de rug.

Er zijn in totaal 62 kinderen opgegeven, een zeer groot aantal zo na de covid-tijd. Volgende week begint de voorbereiding met de eerste online-lessen en dan gaan de kinderen met een mooi project op weg naar de grote ontmoeting met Jezus op de dag van hun communie in mei of juni.

Daarmee is de inschrijving nu echter gesloten. Het heeft geen zin om met de priesters of leden van de werkgroep te bellen, mailen of te corresponderen om alsnog mee te kunnen doen. 

Nieuwsbrief 23 oktober

 De nieuwsbrief van komende weekend vindt u HIER.zondag 17 oktober 2021

Luisteren naar wat Gods Geest zegt: voorbereiding op een synode

"Op 17 ok­to­ber wordt in alle bis­dom­men van de wereld het Synodaal proces geopend van consul­ta­tie ter voor­be­rei­ding op de Bis­schop­pen­synode van 2023 die over synodali­teit zal gaan." 

Die aankondiging is voor gewone gelovigen uiteraard iets waar alleen zeer betrokken mensen van begrijpen wat daar mee bedoeld wordt. Wat is dat: 'synodaliteit'? Het is de bedoeling dat wereldwijd alle gedoopten hun verantwoordelijkheid beleven, en de Kerk dragen met hun geloof. Dan besturen Paus en bisschoppen niet van bovenaf, maar gedeeld met de gaven van de Geest die God aan elk van zijn kinderen schenkt. Daar naar luisteren, en je samen afvragen hoe de Kerk van de komende decennia een wereldkerk kan zijn, missionair, als eenheid, dat zijn grote vragen.

Deze zondag is in ons bisdom een begin gemaakt. Komende zondag zal in de Jozefkerk een kaars worden binnengedragen die in de kathedraal aan alle parochies is meegegeven. Zo kunnen wij biddend, gelovend en luisterend deelnemen aan een vernieuwing van de wereldkerk.

Een boodschap van onze bisschop bij het begin van deze periode vindt u HIER, de website van ons bisdom.

Een gebedskaart, om mee te bidden voor de synode, en misschien wel de belangrijkste bijdrage te leveren, vindt u HIER


vrijdag 24 september 2021

Corona-versoepelingen per 25 september

Vanaf zaterdag 25 september geldt voor de vieringen dat de verplichte 1,5 meter maatregel komt te vervallen. De koordjes en linten tussen banken verdwijnen, net als de strepen op de vloer en de looproutes. In principe kunnen de kerken weer volledig gebruikt worden, ook bij uitvaarten en gelegenheden.

Het advies blijft wel: zorg voor gepaste afstand. We houden rekening met elkaar: er moet ruimte zijn voor mensen die nog steeds graag afstand houden. In de Jozef- en Lambertuskerk houden we voor een deel van de zitplaatsen anderhalve meter mogelijkheden aan. Dit wordt aangegeven bij de banken/stoelen.

Het coronatoegangsbewijs (CTB) dat de overheid invoert voor bepaalde evenementen en locaties is gelukkig niet van toepassing op kerkdiensten. Geen QR-codes of smartphones bij kerkbezoek. 

De basisregels blijven onverminderd van belang, omdat het coronavirus niet weg is:

 • Handen wassen, geen handen schudden (ook niet als vredewens), hoesten en niezen in de elleboog;
 • thuisblijven en testen bij klachten;
 • zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes; noodzakelijk en van groot belang is een goede ventilatie. 

Verder geven de bisschoppen de volgende aanvullende regels:

 • Wijwater komt nog niet terug in de wijwaterbakken.
 • Communie uitreiken moet nog steeds achter een scherm.
 • Communie op de tong nog steeds niet toegestaan.
 • Wel kan het ontsmetten met gel bij het binnengaan van de kerk achterwege blijven.

Bovendien raden de bisschoppen met aandrang aan, u te laten vaccineren:

Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren’.

Laten degenen die om welke reden dan ook geen vaccin willen, zich realiseren dat de tweedeling in kerk en samenleving rond vaccinatie, groot is. Vier op de tien kerkgaande Nederlanders willen dat alleen mensen met een coronapas de kerk in kunnen. Bij rooms-katholieken is ruim de helft voor de invoering van de coronapas. Zo blijkt volgens het Nederlands Dagblad en NPO Radio 1-programma Dit is de Dag (EO) uit onderzoek van DirectResearch. Laten we dit serieus nemen. Iedereen heeft zijn/haar eigen geweten, maar de Kerk en de bisschoppen zijn bezorgd om de onderlinge eenheid. Wij willen en gaan niemand weigeren, voeren de coronapas niet in bij onze kerken, maar zijn wel bezorgd.

Nieuws over de Edith Steinkerk en de Pauluskerk

Edith Steinkerk gaat weer open voor eucharistievieringen

De Edith Steinkerk kan weer open voor eucharistievieringen nu de 1.5 meter-regel verdwijnt.

 • De zondagse eucharistie is voortaan om 9:30 u.
 • Als startdatum kiezen we: zondag 10 oktober zodat we ook goed met iedereen kunnen communiceren.

De oude aanvangstijd van 11:00 is echter niet beschikbaar; pastoraal team en parochiebestuur willen de centrale missionaire gezinsviering in de Jozefkerk op dat tijdstip handhaven omdat dit speerpunt is binnen diocesaan en parochieel beleid. De gezinsviering is in coronatijd een succes geworden, dat moet voor de toekomst blijven. Ook al beseffen we dat een aantal gezinnen voorheen ook in de Edith Steinkerk kwam, is het ook realistisch dat we vanwege de nodige nevenruimte voor extra activiteiten, de missionaire viering niet in de Edith Stein kunnen houden.

We kiezen er echter uit overtuiging voor om in de Edith Stein op zondag een eucharistieviering te houden! Een wijkkerk voor de Rijpelberg en Brouwhuis. Welkom terug! Wij hopen dat de kerkgangers daar dankbaar voor zijn. En dat ook de Edith-Steingemeenschap in de wijk Rijpelberg missionair kan zijn: niet alleen kijken naar de bestaande groep, maar nieuwe, zoekende mensen betrekken bij kerk en gemeenschap.

--------------------------------------------------- 

Pauluskerk nog niet meteen open voor eucharistievieringen

De Pauluskerk gaat nog niet meteen open. We moeten eerst met de betrokkenen ter plaatse kijken wat de mogelijkheden zijn voor een viering, en op welk tijdstip. Dat uitstel ligt niet aan de anderhalve meter, maar aan de ontwikkelingen tijdens de coronatijd. Wij moeten duidelijk krijgen of er voldoende draagvlak is, en in de komende weken gaan we dat inventariseren.

Wij doen een beroep op parochianen uit de wijk rond de Pauluskerk, om zich aan te bieden met name voor kosterswerk, en het bijhouden van het gebouw en de omliggende tuin.

Extra nieuwsbrief 24 september

HIER TE DOWNLOADEN: 

vrijdag 17 september 2021

Grenscorrectie parochies H. Lambertus en H. Damiaan

Bij decreet van 16 september 2021 heeft bisschop de Korte besloten, op voordracht van beide parochies, het postcodegebied 5705 bij de Lambertusparochie te voegen. U vindt de tekst van het bisschoppelijke decreet ONDER DEZE LINK

Onze aanvraag en de motivatie waarom we deze grenscorrectie hebben aangevraagd vindt u HIER.

De nieuwe kaart van de Helmondse parochies:

Wij hopen als Lambertusparochie de nieuwe parochianen in Annawijk, Suytkade en de bewoners van het industriegebied van harte te kunnen verwelkomen in onze kerken en gemeenschap!

donderdag 16 september 2021

Nieuwsbrief 18 september

De gewone nieuwsbrief van de komende twee weken. Als er volgende week meer bekend is over mogelijke versoepelingen van de coronaregels door de Nederlandse bisschoppen, volgt er waarschijnlijk een extra nieuwsbrief.