woensdag 12 januari 2022

Actie Kerkbalans 2022


Wilt u meedoen? Met uw bijdrage kunnen wij onze parochie mede in stand houden! 
Uw kunt een bijdrage overmaken naar:NL72RABO 0171 0800 84 
t.n.v.  R.K. PAROCHIE H. LAMBERTUS in Helmond.
Alvast hartelijk dank!