Aanmelden en aanvragen

Op deze pagina:

  • Centraal parochiekantoor
  • Aanmelden voor het doopsel
  • Aanmelden voor het huwelijk
  • Aanvragen van misintenties
  • Aanvraag van een uitvaart
  • Aanvraag van een doopbewijs
  • Inschrijven in de parochie
  • Tarieven voor kerkelijke vieringen en begraafplaats, en het Reglement voor onze begraafplaatsen.

Centraal parochiekantoor 


Het centraal parochiekantoor is gevestigd: Tolpost 1, 5701 HE Helmond.

Wij werken als parochie bij voorkeur digitaal. Daarom deze pagina met formulieren voor allerlei aanvragen, aanmeldingen en inschrijvingen. Voor al deze formulieren geldt, dat u deze het beste per e-mail met ons kunt communiceren:

Als u er vanwege taalproblemen of om een andere reden niet uitkomt met onderstaande formulieren, belt u dan op woensdag of donderdag met het kantoor bellen.Aanmelden voor het doopsel

Lees eerst goed over de betekenis van het doopsel en het geloof dat van u verwacht wordt op de pagina 'Doop en Sacramenten'. Het gaat niet alleen over de datum en de locatie, maar vooral over het leven als leerling van Jezus. 

Wanneer u een kind wilt laten dopen en in onze parochie woont (postcode 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5709), kunt u zich aanmelden voor de doop VIA DIT FORMULIER (download/Word)

(Als u niet tot de Lambertusparochie hoort (postcode 5706, 5707, 5708 of buiten Helmond) moet u de doop in uw eigen parochie aanvragen.)

(Als u er vanwege taalproblemen of om een andere reden niet uitkomt met onderstaand formulier, belt u dan op woensdag of donderdag met het kantoor bellen.)


Als u instemt met de inhoud van het doopsel zoals op de pagina 'Doop en Sacramenten' beschreven staat, vult u dat formulier volledig in en mailt dat aan: 
(Niet volledig ingevulde formulieren, of onleesbare formulieren, nemen we niet in behandeling.)

Daarna neemt een van de leden van het pastoraal team contact met u op.  

In onze parochie wordt gedoopt op afspraak, na een gesprek met de priester of diaken die uw kind gaat dopen. 

Zie voor meer informatie de pagina 'Sacramenten'. Dopen is namelijk meer dan alleen aanmelden en naar de kerk komen. Het gaat om een heel leven als leerling van Jezus. De betekenis van de doop en het oprecht geloven is daarom belangrijker dan het moment. 
Aanmelden voor het Huwelijk

Lees eerst goed over de betekenis van het huwelijk en het geloof dat van u verwacht wordt op de pagina 'Sacramenten'. U kunt zich via onderstaand formulier aanmelden, maar acceptatie volgt pas na een geloofsgesprek met u beiden.

Neem tijdig contact op met de parochie. In onze Lambertusparochie kun je een huwelijk aanmelden tussen drie maanden en één jaar voor je gaat trouwen.

Wanneer je in onze parochie wilt trouwen, kunnen jullie je gewoonlijk aanmelden VIA DIT FORMULIER (download/Word)

(Als u er vanwege taalproblemen of om een andere reden niet uitkomt met onderstaand formulier, belt dan op woensdag of donderdag met het kantoor.)


 
Je vult dat volledig in en mailt dat aan parochie@heiligelambertus.nl. Daarna neemt een van de leden van het pastoraal team contact met jullie op.

Je kunt in deze parochie trouwen als je woont binnen de parochiegrenzen van de Lambertusparochie (postcodes 5701, 5702, 5703, 5704, 5705 en 5709) en niet eerder voor de kerk gehuwd bent geweest. Wij verzorgen huwelijksvieringen in de Jozefkerk, of de wijkkerken Paulus of Edith Stein. In de Lambertuskerk is het momenteel niet mogelijk om te trouwen.


Aanvragen van misintenties

Sommige parochianen denken nog dat je de intenties voor de Eucharistie het beste bij de priester kunt aanvragen. Vroeger (en in andere landen) was dat ook zo. Nu niet meer. Intenties worden opgegeven bij het parochiekantoor. Daar worden de lijsten met de voorbede gemaakt. 

Het parochiekantoor gaat mee in de digitale tijd. Slechts op enkele ochtenden van de week kunt u telefonisch misintenties aanvragen, dus bij voorkeur doet u dat anders.

Wat zijn de mogelijkheden?
  • U neemt uit de kerk een aanvraagformulier mee. Deze liggen achterin de kerken. U vult deze duidelijk in, en doet het in een envelop in de brievenbus van het parochiekantoor, Tolpost 1.
(Als u er vanwege taalproblemen of om een andere reden niet uitkomt met onderstaand formulier, belt u dan op woensdag of donderdag met het kantoor bellen.)

Betalingen van misintenties indien mogelijk per bank, 
op NL72RABO 0171 0800 84   (R.K.  Parochie H. Lambertus)
o.v.v. 'misintentie voor...'

Ook kunt u intenties betalen met de GIVT-app. Geeft u dat dan aan in uw mail met uw aanvraagformulier.  Scan onderstaande QR-code en vul het bedrag in (10 euro per intentie)
N.B. Intenties voor het weekend, kunnen alleen worden opgegeven tot en met de woensdag voorafgaand aan het weekend.

Aanmelden van een uitvaart

Gewoonlijk neemt de uitvaartondernemer contact met de parochie op. Wij nemen geen uitvaarten aan die niet door een erkende uitvaartondernemer worden verzorgd. 

Als u via een van de pastores reeds contact hebt, kunt u met hem rechtstreeks de eerste afspraken plannen, maar pas na contact met de uitvaartondernemer wordt een afspraak definitief. Hoe tijdiger specifieke wensen kenbaar worden gemaakt bij de parochie, hoe minder vragen dat oproept bij het regelen van de uitvaart.

Uitvaarten worden gewoonlijk gehouden in de parochiekerk Sint-Jozef. In de Paulus- en Edith Steinkerk worden alleen uitvaarten gehouden voor mensen uit de betreffende wijk, of die er een duidelijke binding mee hebben. In de Lambertuskerk worden gewoonlijk geen uitvaarten meer gedaan.

Wij verzorgen kerkelijke uitvaarten waarbij persoonlijke inbreng mogelijk is. Een uitvaart in de kerk is echter altijd een uitdrukking van het christelijk geloof: met gebed, het Woord van de Bijbel, en het perspectief van de verrijzenis. Als u in de eerste plaats een herdenkingsdienst voor de overledene wil, op de wijze zoals dat in aula's en zalen tegenwoordig gebruikelijk is, met foto's, toespraken, cd's en ontmoeting met consumpties, is een kerk niet de juiste plek. Wij vragen uw begrip daarvoor. Het aanbod van de uitvaartondernemers is echter ruim genoeg, zodat u altijd ook elders terecht kunt als u minder religieuze afscheidsdiensten meer op prijs stelt.

Uitvaartondernemers: wij begrijpen dat u het druk hebt. Toch willen wij vragen om bij het aanmelden van een uitvaart zorgvuldig te zijn naar onze medewerkers. Datum en plaats vastleggen alvorens er contact is met de familie kan wel, maar leidt dikwijls tot allerlei misverstanden, wijzigingen of het weer afzeggen van een dienst. Helder communiceren voorkomt ergernis.  

Aanvraag van een doopbewijs

Als u voor de Kerk wilt trouwen, of een kind opgeven voor de eerste communie of het vormsel, wordt vaak een doopbewijs gevraagd.
Een doopbewijs voor zulke gelegenheden, is er om vast te stellen of iemand gedoopt is, en/of hij/zij niet eerder gehuwd is geweest.

Een doopbewijs moet altijd recent zijn, dat wil zeggen: maximaal zes maanden oud. Een doopoorkonde die bij de doop destijds werd afgegeven, geldt niet als doopbewijs. 

Een doopbewijs wordt altijd aangevraagd bij de parochie waar iemand werd gedoopt. Vaak is dat lastig, want kerken worden soms afgebroken of herbestemd, parochies worden gefuseerd en opgeheven. De vraag 'waar ben ik gedoopt' kan dan opkomen. 
De parochie H. Lambertus bewaart veel doopboeken. Deze gegevens zijn niet gedigitaliseerd. Wij kunnen onmogelijk iemand vinden, als er geen indicatie is waar we moeten zoeken. Op bijgaand formulier staan alle mogelijke kerken vermeld, met wijk en straat. Als u er desondanks niet uit komt, vraagt u dan bij voorkeur in uw familie.

Wanneer u een doopbewijs wilt aanvragen, kan dat gewoonlijk uitsluitend  VIA DIT FORMULIER (download/Word)

(Als u er vanwege taalproblemen of om een andere reden niet uitkomt met onderstaand formulier, belt u dan op woensdag of donderdag met het kantoor bellen.)

 
U vult dat volledig in en mailt dat aan parochie@heiligelambertus.nl. Daarna kunnen wij u een doopbewijs opsturen, of u kunt het als het parochiekantoor weer geopend is, ook afhalen. Bij vragen of onduidelijkheden nemen wij contact met u op.
Inschrijven in de parochie

Wij heten u graag welkom in onze parochie! 

Als u verhuist naar onze parochie, komen deze gegevens nog bij ons binnen via de GBA, als u daar bekend staat als katholiek. Maar dat systeem gaat spoedig verdwijnen, dus zijn wij blij als u zichzelf ook bij ons aanmeldt.

Wanneer u zich inschrijft kan gemakkelijk VIA DIT FORMULIER (download/Word)

(Als u er vanwege taalproblemen of om een andere reden niet uitkomt met onderstaand formulier, belt u dan op woensdag of donderdag met het kantoor bellen.)

 
U vult dat volledig in en mailt dat aan parochie@heiligelambertus.nl. Daarna kunnen wij u in de ledenadministratie inschrijven. Als u voortaan onze nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen, kunt u dat aangeven in uw mail bij het inschrijfformulier.
 

Tarieven kerkelijke diensten en begraafplaatsen


Vaak willen mensen weten: "wat kost het als..." Dat kan gaan om een doop of uitvaart, maar ook als men een nabestaande wil begraven, of grafrechten wil verlengen.

Daarom hebben we op deze pagina alle tarieven voor 2023 netjes bij elkaar gezet, en u kunt die HIER DOWNLOADEN

Tevens kunt u het Reglement voor de Begraafplaatsen in onze parochie HIER DOWNLOADEN.

Tot uw dienst!