Aanmelden en aanvragen

Op deze pagina:

 • Centraal parochiekantoor
 • Aanmelden voor het doopsel
 • Aanmelden voor het huwelijk
 • Aanvragen van misintenties
 • Aanvraag van een uitvaart of ziekenzalving
 • Aanvraag van een doopbewijs
 • Inschrijven in de parochie
 • Tarieven voor kerkelijke vieringen en begraafplaats, en het Reglement voor onze begraafplaatsen.

Centraal parochiekantoor 


Het centraal parochiekantoor is gevestigd: Tolpost 1, 5701 HE Helmond.

Wij werken als parochie bij voorkeur digitaal. Daarom deze pagina met mogelijkheden voor aanvragen, aanmeldingen en inschrijvingen. U kunt ons het beste per e-mail bereiken:

Als u er vanwege taalproblemen of om een andere reden niet uitkomt met onderstaande formulieren, belt u dan op woensdag of donderdag met het kantoor. Wij helpen u!Aanmelden voor het doopsel

Lees eerst goed over de betekenis van het doopsel en het geloof dat van u verwacht wordt op de pagina 'Doop en Sacramenten'. Het gaat over meer dan de datum en de locatie, maar vooral over het leven als leerling van Jezus. 

Wanneer u een kind wilt laten dopen en in onze parochie woont (postcode 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5709), kunt u zich aanmelden voor de doop via dit webformulier (externe website van jotform). Vul het volledig in en verzend het via een knop onderaan het formulier. U krijgt direct een bevestiging per e-mail na verzending.

vul het webformulier in

Of gebruik deze QR code:
qr code doopformulier(Ook kunt u nog steeds dit formulier (download/Word) downloaden. 
U vult dat volledig in en mailt dat aan parochie@heiligelambertus.nl. ) 

Daarna neemt een van de leden van het pastoraal team contact met u op, gewoonlijk binnen zeven werkdagen (buiten de vakanties).  

In onze parochie wordt gedoopt op afspraak, na een gesprek met de priester of diaken die uw kind gaat dopen. 

Zie voor meer informatie de pagina 'Sacramenten'. Dopen heeft een prachtige betekenis en inhoud. Het is het begin van een heel leven als leerling van Jezus. Wij hopen dat u als gezin open staat voor het geloof en daar mee op weg wilt gaan. 
Aanmelden voor het Huwelijk

Lees eerst goed over de betekenis van het huwelijk en het geloof op de pagina 'Sacramenten'. Daar vind je ook hoe je je kunt melden bij ons.

Neem tijdig contact op met de parochie. In onze Lambertusparochie kun je een huwelijk aanmelden tussen drie maanden en één jaar voor je gaat trouwen.


Aanvragen van misintenties

Intenties worden opgegeven bij het parochiekantoor, niet bij de priester. Het kantoor maakt elke week op donderdag de voorbede met de intenties voor het volgend weekend en de week da
arna. 

Het parochiekantoor gaat mee in de digitale tijd. Wij zijn niet alle dagen geopend om telefonisch misintenties aan te vragen, dus bij voorkeur doet u dat anders.

Wat zijn de mogelijkheden?
 • U neemt uit de kerk een aanvraagformulier mee. Deze liggen achterin de kerken. U vult deze duidelijk in, en doet tijdig (met betaling) in een envelop in de brievenbus van het parochiekantoor, Tolpost 1.

Betalingen van misintenties liefst per bank, 
op NL72RABO 0171 0800 84   (R.K.  Parochie H. Lambertus)
o.v.v. 'misintentie voor...'

N.B. Intenties voor het weekend, kunnen worden opgegeven tot en met de woensdag voorafgaand aan het weekend. 

Aanmelden van een uitvaart

Gewoonlijk neemt een uitvaartondernemer contact met de parochie op. Wij nemen uitvaarten aan die door een erkende uitvaartondernemer worden verzorgd. Wij reserveren pas een tijdstip voor een uitvaart als de ondernemer bij de familie is of alles besproken is.

Als u via een van de pastores reeds contact hebt, kunt u met hem rechtstreeks de eerste afspraken plannen, maar pas na contact met de uitvaartondernemer wordt een afspraak definitief. Hoe eerder specifieke wensen kenbaar worden gemaakt bij de parochie, hoe minder vragen dat oproept bij het regelen van de uitvaart.

Uitvaarten worden gewoonlijk gehouden in de parochiekerk Sint-Jozef. In de Paulus- en Edith Steinkerk worden uitvaarten gehouden voor mensen uit de betreffende wijk, of die er een duidelijke binding mee hebben. In de Lambertuskerk worden gewoonlijk geen uitvaarten meer gedaan. 

U kunt in deze parochie een uitvaart aanvragen als u woont binnen de parochiegrenzen van de Lambertusparochie (postcodes 5701, 5702, 5703, 5704, 5705 en 5709) of als voorkeurparochiaan bent ingeschreven.

Wij verzorgen kerkelijke uitvaarten waarbij persoonlijke inbreng mogelijk is in overleg met de dienstdoende priester van de parochie. Eigen voorgangers (priester, diaken, pastoraal werkende) zijn mogelijk in overleg met de parochie.  
 • Een uitvaart in de kerk is altijd een uitdrukking van het christelijk geloof: met gebed, het Woord van de Bijbel, en het perspectief van de verrijzenis. Zeker als we ook de eucharistie vieren. 
 • Als er geen eucharistie of communie is, zijn er meer mogelijkheden voor een persoonlijke invulling met eventueel eigen muziek en toespraken, al blijft een kerkelijke uitvaart altijd ook op God betrokken. 
 • Als een familie een herdenkingsdienst voor de overledene wil, op de wijze zoals dat in aula's en zalen gebruikelijk is, met foto's, toespraken, cd's, ontmoeting met consumpties, heeft een kerk daar geen faciliteiten voor. Wij vragen uw begrip daarvoor. Het aanbod van de uitvaartondernemers is ruim genoeg, zodat u altijd ook elders terecht kunt.
Het aanvragen van een begrafenis op een van onze begraafplaatsen is altijd mogelijk, ook als er geen kerkelijke uitvaartdienst voorafgaat. 


Ziekenzalving

Voor het aanvragen van de ziekenzalving ('bediening'), zie ook het menu: 'Sacramenten'. 

Wilt u of één van uw naaste familieleden dit sacrament ontvangen? Neemt u tijdig contact op met de priesters van de parochie, of via 0647154873.

(U kunt de ziekenzalving aanvragen als u woont binnen de parochiegrenzen van de Lambertusparochie (postcodes 5701, 5702, 5703, 5704, 5705 en 5709) of als voorkeurparochiaan bent ingeschreven.)

Wij kunnen niet garanderen dat we 24/7 beschikbaar zijn om te bedienen, maar gewoonlijk altijd binnen 24 uur.
Aanvraag van een doopbewijs

Als u voor de Kerk wilt trouwen, of een kind opgeven voor de eerste communie of het vormsel, wordt vaak een doopbewijs gevraagd. Een doopbewijs voor zulke gelegenheden, is er om vast te stellen of iemand gedoopt is, en/of hij/zij niet eerder gehuwd is geweest.

Een doopbewijs moet altijd recent zijn, dat wil zeggen: maximaal zes maanden oud. Een doopoorkonde die bij de doop destijds werd afgegeven, geldt niet als doopbewijs. 

Een doopbewijs wordt altijd aangevraagd bij de parochie waar iemand werd gedoopt. Vaak is dat lastig, want kerken worden soms afgebroken of herbestemd, parochies worden gefuseerd en opgeheven. De vraag 'waar ben ik gedoopt' kan dan opkomen. 

De parochie H. Lambertus bewaart veel doopboeken. Deze gegevens zijn niet gedigitaliseerd. Wij kunnen iemand alleen vinden, als er een indicatie is waar we moeten zoeken. Als u er desondanks niet uit komt, vraagt u dan bij voorkeur in uw familie.

Wanneer u een doopbewijs wilt aanvragen, mailt of belt u dan naar het parochiekantoor: parochie@heiligelambertus.nl

Daarna kunnen wij u een doopbewijs opsturen, of u kunt het als het parochiekantoor weer geopend is, ook afhalen. Bij vragen of onduidelijkheden nemen wij contact met u op.
Inschrijven in de parochie

Wij heten u graag welkom in onze parochie! 

Als u verhuist naar onze parochie, komen deze gegevens nog bij ons binnen via de Gemeente, als u daar bekend staat als katholiek. Maar dat systeem gaat verdwijnen, dus zijn wij blij als u zichzelf ook bij ons aanmeldt.

Stuurt u een mail aan parochie@heiligelambertus.nl met het verzoek om ingeschreven te worden. Wij sturen u dan per mail een formulier en een van de pastores kan (indien gewenst) bij u langskomen. Als u onze nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen, kunt u dat aangeven in uw mail.
 

Tarieven kerkelijke diensten en begraafplaatsen


Vaak willen mensen weten: "wat kost het als..." Dat kan gaan om een doop of uitvaart, maar ook als men een nabestaande wil begraven, of grafrechten wil verlengen.

Daarom hebben we op deze pagina alle tarieven staan. 
De tarieven voor 2024 vindt u hier.

Tevens kunt u het Reglement voor de Begraafplaatsen in onze parochie HIER DOWNLOADEN.

Tot uw dienst!