Aanmelden en aanvragen

Op deze pagina:

 • Centraal parochiekantoor
 • Aanmelden voor het doopsel
 • Aanmelden voor het huwelijk
 • Aanvragen van misintenties
 • Aanvraag van een uitvaart
 • Aanvraag van een doopbewijs
 • Inschrijven in de parochie
 • Tarieven voor kerkelijke vieringen en begraafplaats, en het Reglement voor onze begraafplaatsen.
 • Aanmelden eerste communie

Centraal parochiekantoor 


Het centraal parochiekantoor is gevestigd: Tolpost 1, 5701 HE Helmond.

Wij werken als parochie bij voorkeur digitaal. Daarom deze pagina met formulieren voor allerlei aanvragen, aanmeldingen en inschrijvingen. Voor al deze formulieren geldt, dat u deze het beste per e-mail met ons kunt communiceren:

Als u er vanwege taalproblemen of om een andere reden niet uitkomt met onderstaande formulieren, belt u dan op woensdag of donderdag met het kantoor bellen.Aanmelden voor het doopsel

Zie voor meer informatie de pagina 'Sacramenten'

Er wordt momenteel alleen gedoopt in de Jozefkerk.  

Wanneer u een kind wilt laten dopen en in onze parochie woont, kunt u zich aanmelden voor de doop VIA DIT FORMULIER (download/Word)

(Als u er vanwege taalproblemen of om een andere reden niet uitkomt met onderstaand formulier, belt u dan op woensdag of donderdag met het kantoor bellen.)


U vult dat formulier volledig in en mailt dat aan: 
Daarna neemt een van de leden van het pastoraal team contact met u op.  

In onze parochie wordt gedoopt op afspraak, na een gesprek met de priester of diaken die uw kind gaat dopen. 


Kapel van Binderen


De Kapel van Binderen is een devotiekapel voor persoonlijk gebed, maar er wordt ook gedoopt, vooral voor gelovigen die onder de zorg van het woonwagenpastoraat vallen. Daarvoor gelden de regels van het bestuur van de kapel. 


Wanneer u een kind in de kapel van Binderen wilt laten dopen en/of onder het woonwagenpastoraat valt, kunt u zich aanmelden voor de doop VIA DIT FORMULIER (download/Word)

(Als u er vanwege taalproblemen of om een andere reden niet uitkomt met onderstaand formulier, belt u dan op woensdag of donderdag met het kantoor bellen, of rechtstreeks via diaken van Leuken als u bij het woonwagenpastoraat hoort.)


U vult dat volledig in en mailt dat aan parochie@heiligelambertus.nl. Daarna neemt de pastor/diaken van het woonwagenpastoraat contact met u op.  
Aanmelden voor het Huwelijk

Zie voor meer informatie de pagina 'Sacramenten'.

Neem tijdig contact op met de parochie. In onze Lambertusparochie kun je een huwelijk aanmelden tussen drie maanden en één jaar voor je gaat trouwen.

Wanneer je in onze parochie wilt trouwen, kunnen jullie je gewoonlijk aanmelden VIA DIT FORMULIER (download/Word)

(Als u er vanwege taalproblemen of om een andere reden niet uitkomt met onderstaand formulier, belt dan op woensdag of donderdag met het kantoor.)


 
Je vult dat volledig in en mailt dat aan parochie@heiligelambertus.nl. Daarna neemt een van de leden van het pastoraal team contact met jullie op.

Je kunt in deze parochie trouwen als je woont binnen de parochiegrenzen van de Lambertusparochie (postcodes 5701, 5702, 5703, 5704 en 5709) en niet eerder voor de kerk gehuwd bent geweest.


Aanvragen van misintenties

Sommige parochianen denken nog dat je de intenties voor de Eucharistie het beste bij de priester kunt aanvragen. Vroeger (en in andere landen) was dat ook zo. Nu niet meer. Intenties worden opgegeven bij het parochiekantoor. Daar worden de lijsten met de voorbede gemaakt. 

Het parochiekantoor gaat mee in de digitale tijd. Slechts op enkele ochtenden van de week kunt u telefonisch misintenties aanvragen, dus bij voorkeur doet u dat anders.

Wat zijn de mogelijkheden?
 • U neemt uit de kerk een aanvraagformulier mee. Deze liggen achterin de kerken. U vult deze duidelijk in, en doet het in een envelop in de brievenbus van het parochiekantoor, Tolpost 1.
(Als u er vanwege taalproblemen of om een andere reden niet uitkomt met onderstaand formulier, belt u dan op woensdag of donderdag met het kantoor bellen.)

Betalingen van misintenties indien mogelijk per bank, 
op NL72RABO 0171 0800 84   (R.K.  Parochie H. Lambertus)
o.v.v. 'misintentie voor...'

Ook kunt u intenties betalen met de GIVT-app. Geeft u dat dan aan in uw mail met uw aanvraagformulier.  Scan onderstaande QR-code en vul het bedrag in (10 euro per intentie)
N.B. Intenties voor het weekend, kunnen alleen worden opgegeven tot en met de woensdag voorafgaand aan het weekend.

Aanmelden van een uitvaart

Gewoonlijk neemt de uitvaartondernemer contact met de parochie op. Wij nemen geen uitvaarten aan die niet door een erkende uitvaartondernemer worden verzorgd. 
Als u via een van de pastores reeds contact hebt, kunt u met hem rechtstreeks de eerste afspraken plannen, maar pas na contact met de uitvaartondernemer wordt een afspraak definitief.

Er gelden geen beperkingen meer voor aantallen aanwezigen in de kerken.

Aanvraag van een doopbewijs

Als u voor de Kerk wilt trouwen, of een kind opgeven voor de eerste communie of het vormsel, wordt vaak een doopbewijs gevraagd.
Een doopbewijs voor zulke gelegenheden, is er om vast te stellen of iemand gedoopt is, en/of hij/zij niet eerder gehuwd is geweest.

Een doopbewijs moet altijd recent zijn, dat wil zeggen: maximaal zes maanden oud. Een doopoorkonde die bij de doop destijds werd afgegeven, geldt niet als doopbewijs. 

Een doopbewijs wordt altijd aangevraagd bij de parochie waar iemand werd gedoopt. Vaak is dat lastig, want kerken worden soms afgebroken of herbestemd, parochies worden gefuseerd en opgeheven. De vraag 'waar ben ik gedoopt' kan dan opkomen. 
De parochie H. Lambertus bewaart veel doopboeken. Deze gegevens zijn niet gedigitaliseerd. Wij kunnen onmogelijk iemand vinden, als er geen indicatie is waar we moeten zoeken. Op bijgaand formulier staan alle mogelijke kerken vermeld, met wijk en straat. Als u er desondanks niet uit komt, vraagt u dan bij voorkeur in uw familie.

Wanneer u een doopbewijs wilt aanvragen, kan dat gewoonlijk uitsluitend  VIA DIT FORMULIER (download/Word)

(Als u er vanwege taalproblemen of om een andere reden niet uitkomt met onderstaand formulier, belt u dan op woensdag of donderdag met het kantoor bellen.)

 
U vult dat volledig in en mailt dat aan parochie@heiligelambertus.nl. Daarna kunnen wij u een doopbewijs opsturen, of u kunt het als het parochiekantoor weer geopend is, ook afhalen. Bij vragen of onduidelijkheden nemen wij contact met u op.
Inschrijven in de parochie

Wij heten u graag welkom in onze parochie! 

Als u verhuist naar onze parochie, komen deze gegevens nog bij ons binnen via de GBA, als u daar bekend staat als katholiek. Maar dat systeem gaat spoedig verdwijnen, dus zijn wij blij als u zichzelf ook bij ons aanmeldt.

Wanneer u zich inschrijft kan gemakkelijk VIA DIT FORMULIER (download/Word)

(Als u er vanwege taalproblemen of om een andere reden niet uitkomt met onderstaand formulier, belt u dan op woensdag of donderdag met het kantoor bellen.)

 
U vult dat volledig in en mailt dat aan parochie@heiligelambertus.nl. Daarna kunnen wij u in de ledenadministratie inschrijven. Als u voortaan onze nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen, kunt u dat aangeven in uw mail bij het inschrijfformulier.
 

Tarieven kerkelijke diensten en begraafplaatsen


Vaak willen mensen weten: "wat kost het als..." Dat kan gaan om een doop of uitvaart, maar ook als men een nabestaande wil begraven, of grafrechten wil verlengen.

Daarom hebben we op deze pagina alle tarieven voor 2021 netjes bij elkaar gezet, en u kunt die HIER DOWNLOADEN

Tevens kunt u het Reglement voor de Begraafplaatsen in onze parochie HIER DOWNLOADEN.

Tot uw dienst!
Aanmelden eerste communieZoals altijd beginnen we voor de herfstvakantie met de opgave voor de eerste communie. Want het vieren van de eerste communie is meer dan het feestelijke moment. Het is ook: met Jezus en de Kerk op weg gaan. Daar neem je de tijd voor. Daarom starten we na de herfstvakantie meteen met de voorbereiding. 

Wie mee wil doen met de eerste communie in 2022, begint met het volgende:

1) Formulier downloaden en volledig invullen  (PDF bestand)

Wie niet kan downloaden of printen, kan een formulier ophalen op het parochiekantoor, Tolpost 1 (Jozefkerk) op woensdag of donderdag tussen 9:30 en 12:00.


2) Naar de informatieavond komen

Wij geven de informatie over de voorbereiding op ouderbijeenkomsten in de Jozefkerk. Wij bieden daar twee gelegenheden voor:

 • maandag 18 oktober om 19:30
 • donderdag 21 oktober om 19:30

Let op! U kunt uitsluitend op die twee ouderavonden uw kind opgeven. Dat gaat niet per mail of telefoon, niet bij de priesters, en niet bij de werkgroep. En ook niet na 21 oktober. Wees er op tijd bij, we maken geen uitzonderingen.

Bij de ouderavond krijgt u alle informatie over de voorbereiding. U krijgt dan ook een kinderbijbel mee. Op de ouderavond neemt u het formulier mee, én de betaling. De voorbereiding kost u 55 euro. U kunt contant betalen, of pinnen, of overmaken via uw bank-app.

Opmerkingen bij het opgeven. 

a) Wij verwachten van de ouders dat zij de Nederlandse taal voldoende beheersen. In het verleden is het vaker voorgekomen dat we met de ouders nauwelijks konden communiceren, dat mails niet werden begrepen, of dat de communicanten als tolk moesten optreden. Dat kan voor de communie in 2022 niet. Er zijn voor Poolse gelovigen en anderstalige gemeenschappen eigen vieringen en mogelijkheden. Wij willen voor de Nederlandstalige voorbereiding in het Nederlands met iedereen kunnen spreken. Helaas kunnen we daar geen uitzonderingen op maken.

b) Wij zijn als parochie niet gekwalificeerd voor bijzonder onderwijs. Wij werken met groepen in de voorbereiding en kunnen geen individuele les geven. Als een kind om welke reden dan ook niet mee kan doen met het gewone programma, kunnen we in overleg kijken wat er mogelijk is. Maar we willen het wel bij de ouderavond van u vernemen als uw kind gewoonlijk in een speciaal traject zit. 


3) Voorbereiding en vieringen

Na de opgave gaan we met de kinderen een mooie weg met Jezus naar de feestelijke communieviering in 2022.

De communievieringen zijn op:

 • zaterdag 14 mei
 • zaterdag 11 juni

Wij kunnen nu nog niet zeggen in welke groep uw communicant de communie kan doen, of hoe laat de viering is. Dat hangt af van het aantal kinderen dat meedoet. We weten dat pas als alle inschrijvingen verwerkt zijn.

Meedoen met de eerste communie betekent ook: trouw naar alle verplichte lessen en bijeenkomsten komen. Het kan zijn dat een kind ooit ziek is, of écht niet kan. Maar dat zal niet meer dan een enkele keer zo zijn. Wie te veel bijeenkomsten mist, kan helaas geen communie doen. Als iemand niet kan, is het netjes dat u het kind correct afmeldt. Wij verwachten van iedereen correcte omgangsvormen. Wij doen als parochie ons best voor uw kind, wij verwachten van iedereen dan ook dat we samen ons best doen.

Welkom bij een mooie voorbereiding op de eerste communie!


** Alles wat we nu organiseren en voorbereiden is uiteraard nog zeer afhankelijk van de ontwikkelingen rond het coronavirus. Data en mogelijkheden zijn dus onder voorbehoud dat het vanwege de overheden kan en mag.