Aanmelden en aanvragen

Op deze pagina:

 • Centraal parochiekantoor
 • Aanmelden voor het doopsel
 • Aanmelden voor het huwelijk
 • Aanvragen van misintenties
 • Aanvraag van een uitvaart
 • Aanvraag van een doopbewijs
 • Inschrijven in de parochie
 • Tarieven voor kerkelijke vieringen en begraafplaats, en het Reglement voor onze begraafplaatsen.

Centraal parochiekantoor 


Het centraal parochiekantoor is gevestigd: Tolpost 1, 5701 HE Helmond.

Wij werken als parochie bij voorkeur digitaal. Daarom deze pagina met formulieren voor allerlei aanvragen, aanmeldingen en inschrijvingen. Voor al deze formulieren geldt, dat u deze het beste per e-mail met ons kunt communiceren:

Als u er vanwege taalproblemen of om een andere reden niet uitkomt met onderstaande formulieren, belt u dan op woensdag of donderdag met het kantoor bellen.Aanmelden voor het doopsel

Zie voor meer informatie de pagina 'Sacramenten'


Wanneer u een kind wilt laten dopen en in onze parochie woont (postcode 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5709), kunt u zich aanmelden voor de doop VIA DIT FORMULIER (download/Word)

(Als u niet tot de Lambertusparochie hoort (postcode 5706, 5707, 5708 of buiten Helmond) moet u de doop in uw eigen parochie aanvragen.)

(Als u er vanwege taalproblemen of om een andere reden niet uitkomt met onderstaand formulier, belt u dan op woensdag of donderdag met het kantoor bellen.)


U vult dat formulier volledig in en mailt dat aan: 
(Niet volledig ingevulde formulieren, of onleesbare formulieren, nemen we niet in behandeling.)

Daarna neemt een van de leden van het pastoraal team contact met u op.  

In onze parochie wordt gedoopt op afspraak, na een gesprek met de priester of diaken die uw kind gaat dopen. 

Zie voor meer informatie de pagina 'Sacramenten'

---------------------------------------

Kapel van Binderen

De Kapel van Binderen is een devotiekapel voor persoonlijk gebed, maar er wordt ook gedoopt op zaterdagen, vooral voor gelovigen die onder de zorg van het woonwagenpastoraat vallen. 

 • Wanneer u een kind in de kapel van Binderen wilt laten dopen en onder het woonwagenpastoraat valt, kunt u zich aanmelden bij de diaken van het woonwagenpastoraat, diaken H. van Leuken. 
 • Wanneer u om goede redenen een kind wilt laten dopen in de kapel en in onze parochie woont (postcode 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5709), kunt u mailen naar: lambertusparochie@outlook.com
 • Als u niet tot de Lambertusparochie hoort (postcode 5706, 5707, 5708 of buiten Helmond) moet u een eigen priester of diaken van uw eigen parochie vragen.
Het doopsel in de kapel van Binderen wordt ingeschreven in het doopregister van de Lambertusparochie, omdat de kapel tot het territorium van de parochie behoort. De kapel is echter geen eigendom van de parochie, maar heeft een eigen bestuur. Voor het doopsel in de kapel gelden daarom eigen regels en tarieven, en tijdstippen waarop gedoopt kan worden. Afspraken met de beheerder van de kapel worden pas gemaakt, nadat u met een priester of diaken contact heeft gehad die de doop kan toedienen. Aanmelden voor het Huwelijk

Zie voor meer informatie de pagina 'Sacramenten'.

Neem tijdig contact op met de parochie. In onze Lambertusparochie kun je een huwelijk aanmelden tussen drie maanden en één jaar voor je gaat trouwen.

Wanneer je in onze parochie wilt trouwen, kunnen jullie je gewoonlijk aanmelden VIA DIT FORMULIER (download/Word)

(Als u er vanwege taalproblemen of om een andere reden niet uitkomt met onderstaand formulier, belt dan op woensdag of donderdag met het kantoor.)


 
Je vult dat volledig in en mailt dat aan parochie@heiligelambertus.nl. Daarna neemt een van de leden van het pastoraal team contact met jullie op.

Je kunt in deze parochie trouwen als je woont binnen de parochiegrenzen van de Lambertusparochie (postcodes 5701, 5702, 5703, 5704 en 5709) en niet eerder voor de kerk gehuwd bent geweest.


Aanvragen van misintenties

Sommige parochianen denken nog dat je de intenties voor de Eucharistie het beste bij de priester kunt aanvragen. Vroeger (en in andere landen) was dat ook zo. Nu niet meer. Intenties worden opgegeven bij het parochiekantoor. Daar worden de lijsten met de voorbede gemaakt. 

Het parochiekantoor gaat mee in de digitale tijd. Slechts op enkele ochtenden van de week kunt u telefonisch misintenties aanvragen, dus bij voorkeur doet u dat anders.

Wat zijn de mogelijkheden?
 • U neemt uit de kerk een aanvraagformulier mee. Deze liggen achterin de kerken. U vult deze duidelijk in, en doet het in een envelop in de brievenbus van het parochiekantoor, Tolpost 1.
(Als u er vanwege taalproblemen of om een andere reden niet uitkomt met onderstaand formulier, belt u dan op woensdag of donderdag met het kantoor bellen.)

Betalingen van misintenties indien mogelijk per bank, 
op NL72RABO 0171 0800 84   (R.K.  Parochie H. Lambertus)
o.v.v. 'misintentie voor...'

Ook kunt u intenties betalen met de GIVT-app. Geeft u dat dan aan in uw mail met uw aanvraagformulier.  Scan onderstaande QR-code en vul het bedrag in (10 euro per intentie)
N.B. Intenties voor het weekend, kunnen alleen worden opgegeven tot en met de woensdag voorafgaand aan het weekend.

Aanmelden van een uitvaart

Gewoonlijk neemt de uitvaartondernemer contact met de parochie op. Wij nemen geen uitvaarten aan die niet door een erkende uitvaartondernemer worden verzorgd. 
Als u via een van de pastores reeds contact hebt, kunt u met hem rechtstreeks de eerste afspraken plannen, maar pas na contact met de uitvaartondernemer wordt een afspraak definitief.

Er gelden geen beperkingen meer voor aantallen aanwezigen in de kerken.

Aanvraag van een doopbewijs

Als u voor de Kerk wilt trouwen, of een kind opgeven voor de eerste communie of het vormsel, wordt vaak een doopbewijs gevraagd.
Een doopbewijs voor zulke gelegenheden, is er om vast te stellen of iemand gedoopt is, en/of hij/zij niet eerder gehuwd is geweest.

Een doopbewijs moet altijd recent zijn, dat wil zeggen: maximaal zes maanden oud. Een doopoorkonde die bij de doop destijds werd afgegeven, geldt niet als doopbewijs. 

Een doopbewijs wordt altijd aangevraagd bij de parochie waar iemand werd gedoopt. Vaak is dat lastig, want kerken worden soms afgebroken of herbestemd, parochies worden gefuseerd en opgeheven. De vraag 'waar ben ik gedoopt' kan dan opkomen. 
De parochie H. Lambertus bewaart veel doopboeken. Deze gegevens zijn niet gedigitaliseerd. Wij kunnen onmogelijk iemand vinden, als er geen indicatie is waar we moeten zoeken. Op bijgaand formulier staan alle mogelijke kerken vermeld, met wijk en straat. Als u er desondanks niet uit komt, vraagt u dan bij voorkeur in uw familie.

Wanneer u een doopbewijs wilt aanvragen, kan dat gewoonlijk uitsluitend  VIA DIT FORMULIER (download/Word)

(Als u er vanwege taalproblemen of om een andere reden niet uitkomt met onderstaand formulier, belt u dan op woensdag of donderdag met het kantoor bellen.)

 
U vult dat volledig in en mailt dat aan parochie@heiligelambertus.nl. Daarna kunnen wij u een doopbewijs opsturen, of u kunt het als het parochiekantoor weer geopend is, ook afhalen. Bij vragen of onduidelijkheden nemen wij contact met u op.
Inschrijven in de parochie

Wij heten u graag welkom in onze parochie! 

Als u verhuist naar onze parochie, komen deze gegevens nog bij ons binnen via de GBA, als u daar bekend staat als katholiek. Maar dat systeem gaat spoedig verdwijnen, dus zijn wij blij als u zichzelf ook bij ons aanmeldt.

Wanneer u zich inschrijft kan gemakkelijk VIA DIT FORMULIER (download/Word)

(Als u er vanwege taalproblemen of om een andere reden niet uitkomt met onderstaand formulier, belt u dan op woensdag of donderdag met het kantoor bellen.)

 
U vult dat volledig in en mailt dat aan parochie@heiligelambertus.nl. Daarna kunnen wij u in de ledenadministratie inschrijven. Als u voortaan onze nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen, kunt u dat aangeven in uw mail bij het inschrijfformulier.
 

Tarieven kerkelijke diensten en begraafplaatsen


Vaak willen mensen weten: "wat kost het als..." Dat kan gaan om een doop of uitvaart, maar ook als men een nabestaande wil begraven, of grafrechten wil verlengen.

Daarom hebben we op deze pagina alle tarieven voor 2021 netjes bij elkaar gezet, en u kunt die HIER DOWNLOADEN

Tevens kunt u het Reglement voor de Begraafplaatsen in onze parochie HIER DOWNLOADEN.

Tot uw dienst!