Caritas

Op deze pagina:

  • Ziekenbezoek en ziekencommunie
  • Caritas0492 - armenzorg
  • Ouderenzorg
  • Missie-activiteiten
Voor alle bovenstaande activiteiten kunt u contact opnemen met pastoraal centrum
Tolpost 1, 5701 HE Helmond
tel. 0492-476345 of 477255.
lambertusparochie@outlook.comZiekenbezoek


Het Ziekenbezoek wordt in de parochie behartigd door:

  • Diaken H. Dings en kapelaan W. Koopmans. Wilt u namens de parochie bezocht worden, belt of mailt u dan met de diaken of de kapelaan. Hij komt graag bij u op bezoek.

Ziekencommunie

Als u dat wilt, kunnen leden van het pastoraal team bij u aan huis komen, en de H. Communie aan u uitreiken, als u zelf niet meer naar de kerk kunt komen of u daarbij geen hulp van anderen krijgt. 

U kunt mailen naar het parochiekantoor of bellen, en diaken Dings, of kapelaan Koopmans maakt een afspraak met u.

foto ED
Caritas0492- armenzorg

In onze parochie werken we actief aan bestrijding van armoede en honger. Daarom hebben we op meerder momenten in de week maaltijden in een van onze kerkzalen.

Daarnaast werken we ook samen in een maatjesproject om mensen met schulden te helpen: schuldhulpmaatje.

Meer daarover op deze websiteDe Nederlandse kerkprovincie heeft ook een webpagina over Caritas:


Ouderenzorg


In de Ameideflat wordt maandelijks communie uitgereikt op de kamer. Vieringen in de zorgcentra Ameide en Eeuwsels worden opnieuw opgestart. In de Rivierenhof zijn geen vieringen meer.
Missie-activiteiten


Veertigdagentijd

Elk jaar kiest de parochie voor de veertigdagentijd een project uit waarmee concreet een actie voor de medemens ver weg wordt gesteund.