donderdag 12 mei 2022

Koorzang na corona in de Lambertusparochie

Na de coronacrisis en de lockdown-periodes hebben alle (kerk-)koren een herstart of doorstart doorgemaakt. Langere tijd niet zingen, of op anderhalve meter afstand, het verlies van leden, of veranderingen in het ritme van repeteren en zingen, heeft bij sommigen nieuwe kansen geschapen, en bij anderen juist niet. Het betekende na corona: keuzes maken. De parochie met een aangepast schema van weekendvieringen en de keuze voor missionair pastoraat; de koren en werkgroepen binnen het grote geheel van een veranderende parochie anno 2022 en verder.

In onze Lambertusparochie hebben alle koren daarin een weg moeten vinden. Inmiddels is duidelijk hoe het verder gaat. Het enige koor dat nog niet had besloten, heeft na een half jaar overleg duidelijkheid verschaft.

In de Jozefkerk is bij het Sint-Jozefkoor ongeveer alles hetzelfde gebleven: dit jaar een eeuw trouwe gregoriaanse liturgie. Wel is de meerstemmige Capella Musica Sacra bij feestdagen niet verder gegaan. Er is wel openheid om een doorstart te maken met de polyfonie.

Voor de gezinsviering in de Jozefkerk is er een geheel nieuwe zanggroep ontstaan, met jonge mensen en diverse instrumentalisten. Bijzonder dat er tijdens de coronaperiode een nieuw koor bij is gekomen! In die gezinsviering zingt ook maandelijks het Dameskoor Sint-Jozef, wat van de zaterdag naar de zondag is verhuisd en zelfs enkele nieuwe leden heeft sinds de coronatijd. Het dameskoor viert binnenkort het gouden jubileum.

In de Lambertuskerk is de Cantorije na de coronatijd overgegaan in een cantorgroep, waarbij met meer vuur en kwaliteit de liturgie in de Lambertus wordt verzorgd. Met minder leden toch groei dus.

In de Pauluskerk is het Schabbertkoor op een eenvoudiger manier doorgegaan, met uitsluitend volkszang, en is het koor van de zondag naar de zaterdag meegegaan. Dat gaat thans goed.

In de Edith-Steinkerk is het anders gelopen. Wij zijn er, na de lange tijd van coronamaatregelen, niet in geslaagd om het koor te behouden voor de kerk, of mee te kunnen nemen in de veranderingen van de Lambertusparochie als geheel. Sinds tweeënhalf jaar heeft het koor niet meer gezongen in onze parochie, ook niet na de lockdown. Een aantal koorleden geeft aan zich niet meer thuis te voelen in de parochie en de Edith-Steingemeenschap zoals die nu is geworden. Men heeft nu de keuze gemaakt om niet meer maandelijks in de Edith-Steinkerk te zingen. Het koor hoopt zich elders meer thuis te voelen. Wij respecteren die beslissing.

In de Edith Steinkerk wordt de liturgie daarom nu met eenvoudige volkszang en orgelspel ingevuld. De parochie zal voor de toekomst kijken of er een nieuwe zang- of cantorgroep kan ontstaan in de Edith-Steinkerk, passend bij de groep gelovigen die er samenkomt.

Het bestuur van het Edith-Steinkoor heeft het vertrek bekend gemaakt in Weekkrant de Loop van 13 mei. Wij wensen de koorleden veel gelovig zangplezier voor de toekomst en danken hen voor de jarenlange inzet voor de kerk.

Bijgaand een weergave van het artikeltje, door het bestuur van het koor geschreven. 

(c) de Loop 13 mei 2022