H.Lambertuskerk
De Cantorije
sperator
Geschiedenis
sperator
Robustelly Orgel
sperator
St. Catharinagilde
sperator
De Patroon

Lambertuskerk adres

Robustelly orgel

Het orgel van de St. Lambertuskerk te Helmond werd oorspronkelijk gebouwd voor de abdij van Averbode te België
De bouwer, Guillaume Robustelly, orgelmaker te Luik, leerling en opvolger van Jean-Baptiste le Picard, voltooide het instrument in 1772. Het imposante orgel had volgens het in Averbode bewaarde contract vier manualen, naar Frans voorbeeld ingedeeld: Positif, Grand Orgue, Echo en Recit. Het pedaal was, zoals bij vele orgels in België, aangehangen aan het Grand' Orgue. Gedurende 25 jaren heeft het orgel dienst gedaan in de abdij. Dan wordt het klooster opgeheven, het orgel gedemonteerd en in kisten opgeslagen. In 1822 koopt het kerkbestuur van de St. Lambertuskerk te Helmond het orgel aan.

Graindorge

De plaatsing van het instrument in de middeleeuwse St. Lambertuskerk wordt opgedragen aan de Luikse orgelmaker Graindorge, die het plaatst op een nieuw oksaal. Tijdens deze werkzaamheden ondergaat het orgel slechts lichte wijzigingen. In de jaren 1856 -1861 wordt de oude kerk vervangen door een nieuw gebouw in neo-gotische stijl. Voor de overplaatsing en het herstel van het orgel valt de keuze op de Brabantse orgelmaker F.C. Smits.

Wezenlijke veranderingen

Tijdens deze operatie ondergaat het orgel een aantal wezenlijke veranderingen. Het echo-klavier en het Recit worden vervangen door een Borstwerk met een volledige klavieromvang. Door het verplaatsen van de laden van het Grand' Orgue creert Smits ruimte voor het toevoegen van een vrij pedaal. Dankzij de technische en artistieke kwaliteiten van Smits behoudt het instrument zijn monumentale waarde.

Ingrijpende restauratie

In 1897 en 1929 wordt weer aan het orgel gewerkt, echter zonder grote gevolgen. Een ingrijpende restauratie vindt plaats in 1954, waarbij overigens het pijpwerk niet onherstelbaar door veranderingen wordt beschadigd. De windladen en de mechaniek blijven vrijwel onaangetast. In 1971 wordt opnieuw een restauratieplan voor het Robustelly-orgel opgesteld. In 1974 - 1975 wordt deze restauratie uitgevoerd door de orgelmaker Verschueren te Heythuijsen. Uitgangspunt bij deze restauratie: het Grand' Orgue en Positif terugbrengen naar de situatie van 1772, het borstwerk en het pedaal naar die van 1862. De buitengewone bekwaamheid van de orgelmaker heeft ertoe geleid dat het Robustelly-orgel weer zijn oude luister en overweldigende pracht heeft.

2015: Grote restauratie

Lees meer over de restauratie op www.robustelly-society-helmond.com of in ons nieuwsblog