Palmzondag

Jozef 09:30 uur
Paulus 09:30 uur
Edith Stein 11:00 uur
Lambertus 11:00 uur

Witte Donderdag alleen Jozefkerk
Heilige Mis 0m 19:00

Goede Vrijdag

Kruisweg
Pauluskerk 15.00 uur
Edith Stein 15.00 uur
Lambertuskerk 15.00 uur

Kinderkruisweg
Jozefkerk 16.00 uur

Kruisverering
Jozefkerk om 19.00 uur.

Paaszaterdag  alleen Jozefkerk
Paaswake: om 21.30 uur

Eerste Paasdag
Jozef 09:30 uur
Paulus 09:30 uur
Edith Stein 11:00 uur
Lambertus 11:00 uur

Tweede Paasdag alleen Jozefkerk
H.Mis om 09:30 uur