Donderdag 15 augustus: Maria Ten Hemelopneming.

Gezongen hoogmis om 19:00 u. in de Jozefkerk, m.m.v. het Sint-Jozefkoor.

(Ochtendmis van 9:00 gaat niet door)