HELPT CONCREET TEGEN ARMOEDE IN OEGANDA

Parochianen Peter, Elise en Samuël vertellen over hun reis naar Oeganda

In deze Vastentijd voeren we in onze vier kerken actie voor een project van de landelijke Vastenactie van de Nederlandse Bisschoppen. In dit heilig jaar van barmhartigheid hebben we als project: Voldoende te eten voor families in Katakwi.

Parochiaan Peter van Hoof was met twee van zijn kinderen, Elise en Samuël, op bezoek bij boer Gabriel in Oeganda Boer Gabriel: “Ik kan nu weer voor mijn gezin zorgen”. Het was bijzonder om te zien hoe hij straalde toen hij dit vertelde. Helaas zijn er ook nog veel boeren in het noordoosten van Oeganda die te weinig produceren waardoor hun vrouwen en kinderen honger lijden. Josephine en haar ouders vertelden ons hoe ze moesten leven met het weinige eten wat ze hadden.

Peter van Hoof werkt voor Vastenactie. Dit jaar is de actie gericht op het district Teso in het Noordoosten van Oeganda Het is een arm, achtergebleven gebied, waar de mensen afhankelijk zijn van de landbouw. Door de steeds extremere weersomstandigheden zijn de opbrengsten van het land echter veel te laag. Mensen lijden honger en iets ten noorden van campagnegebied Katakwi overlijden zelfs mensen. Vastenactie werkt samen met de Caritasorganisatie van het bisdom, helpt de gemeenschappen om te gaan met extreme droogte én extreme regenval, zodat de oogsten verbeteren en de mensen voldoende te eten hebben. Denk aan irrigatietechnieken, het telen van bepaalde gewassen en hulp bij het ‘opstarten’. Als er eenmaal wat productie is, worden de boeren geholpen met de verkoop van hun producten. Ook de oprichting van kleine coöperaties wordt ondersteund. Veel mensen die al zijn geholpen, kunnen inmiddels in hun onderhoud voorzien. Boer Gabriel leert zelfs andere boeren betere landbouwtechnieken aan. Het is zijn droom dat “er in het hele dorp geen armoede meer is.”

Wat kunnen wij bijdragen?

  • • voor 15 euro kan een school 15 fruitbomen planten. Voor hetzelfde bedrag kan een gezin een energiezuinig kookstel kopen.
  • • voor 30 euro ontvangt een gezin een zak met zaden.
  • • voor 50 euro kan een gezin vijf lokaal gebouwde bijenkorven kopen.
  • • voor 75 euro krijgt een gezin twee geiten.
  • • voor 150 euro kan een groep boeren een voet‐aangestuurde irrigatiepomp aanschaffen.
  • • voor 300 euro kan een groep boeren worden getraind in landbouw‐ en irrigatietechnieken.

 

Bekijk de belevenissen van Elise en Samuël op:

Een bijdrage kunt u overmaken naar NL72RABO 0171 0800 84 (R.K. Parochie H. Lambertus o.v.v. “Vastenactie”) Giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Uiteraard zullen we ook in de weekendvieringen in de Veertigdagentijd aandacht VASTENACTIE besteden aan de Vastenactie. Aan het eind van de Missen een korte uitleg, een deurcollecte en een extra inzamelingsbox achterin de kerk.