Praktisch blijven er na 10 juli een hoop vragen over natuurlijk. Enkele antwoorden.

– De Begraafplaats blijft open en in gebruik. De administratie zal na 10 juli via het centrale parochiekantoor lopen. Het beheer wordt nog nader bekeken. Wel hopen we dat er nog enkele bewoners van Brouwhuis bereid zijn om af en toe iets te doen voor het onderhoud van de begraafplaats. Het gaat toch ook om de graven van je eigen dierbaren! De parochie zal zijn best doen om alles netjes te onderhouden. Maar als het echt de ‘eigen’ begraafplaats mag blijven, moet natuurlijk niet alles door ‘vreemden’ worden gedaan. Dat de wijk zijn kerk verliest is al erg genoeg. Het beste behoud van de begraafplaats is een laatste stukje dat de wijk in eigen hand kan houden.

– De uitvaarten voor parochianen uit Brouwhuis kunnen in elke kerk van onze parochie worden gehouden, maar in principe zal daarvoor de parochiekerk (Jozef) gaan dienen, of de Edith Stein. Begraven in Brouwhuis blijft gewoon mogelijk, ook als een uitvaart elders plaatsvindt.

– De pastorie is tijdelijk verhuurd tot het gebouw aan een nieuwe eigenaar wordt overgedragen.
– Voor misintenties, doopbewijzen, en andere administratieve zaken kunt u daarna alleen terecht op het centraal parochiekantoor aan de Tolpost. Dit geldt ook voor de adminstratieve zaken van de Edith Stein.

– Voor 2012 is de opzet van de Eerste H. Communie veranderd.
* Ouders kunnen kiezen uit een kort of een langer traject
* We beginnen in november met het langere traject en in januari met het kortere traject.
* Aanmelden kan nu nog niet
* Centraal staat de Goede Week, de week voor Pasen. In deze week zijn er speiale veiringen voor communicanten.
* De lessen zijn direct voor en na de Goede Week.

Voor kinderen uit Brouwhuis is de voorbereiding en viering ofwel in de Jozefkerk, ofwel in de Pauluskerk, behalve voor de kinderen van BS de Vlier en Montessori

– De voorbereiding op het Vormsel was al centraal georganiseerd.

– De kinderen uit Brouwhuis kunnen voor het Doopsel in één van de drie kerken terecht: Jozef, Edith Stein, en Paulus.