Regelmatig Poolse Missen in de Pauluskerk.

Bisschop de Korte heeft per 1 januari in ons bisdom een aparte Poolse parochie opgericht, met een pastoor en een parochiebestuur. Tot pastoor is benoemd: pater Krzysztof Obiedzinski S.Chr. De Poolse parochie beslaat het gehele gebied van het bisdom en heeft geen eigen kerken, maar viert in Eindhoven, Oss, Helmond, Waalwijk en Asten-Heusden. De pastorie en centrale kerk is in Eindhoven. De Pauluskerk is de uitvalsbasis voor de Poolse parochie in Helmond en volgens afspraken met onze parochie, zal daar twee keer per maand op zaterdagavond de Eucharistie in het Pools worden gevierd. Tevens is er dan biechtgelegenheid, catechese, en vorming in de zalen die er beschikbaar zijn. Soms zullen er ook hele bezinningsdagen gehouden worden in de Pauluskerk.

Wij zijn als Lambertusparochie blij met de benoeming en oprichting door de bisschop. In Helmond wonen officieel ca 3500 Poolse inwoners, en de meerderheid is van huis uit katholiek. Vanwege de taal en cultuur is het goed dat ze niet alleen Poolse winkels hebben, maar ook zielzorg in de eigen taal. Pater Krzysztof spreekt overigens goed Nederlands en er is regelmatig contact. Wij verheugen ons dan ook op een goede samenwerking!