PINKSTEREN 9 juni: EUROVISIE TV-MIS 11:00 u.

In de Sint-Jozefkerk, m.m.v de Cantorije St. Lambertus en het Sint Jozefkoor.

Alle vieringen in de andere kerken op die zondag komen te vervallen, komt allen naar de prachtige meertalige viering in de Jozefkerk.