skip to Main Content
Paus Franciscus: Bid Extra Tegen De Macht Van De Duivel!

Paus Franciscus: bid extra tegen de macht van de duivel!

Paus Franciscus roept de Kerk op om in de oktobermaand het rozenkransgebed extra te bidden als wapen tegen de duivel en de verdeeldheid in de Kerk.
Tevens roept hij op om aan de rozenkrans twee gebeden toe te voegen, het ‘sub tuum praesidium’ tot de Maagd Maria, en het gebed tot de H. Aartsengel Michael zoals dat door Paus Leo XIII werd ingevoerd en tot het concilie bij elke stille Mis werd gebeden aan het eind.

Voor wie de gebeden niet (meer) kent, bij deze:

Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht, heilige Moeder van God. Versmaad onze gebeden niet in onze nood, maar verlos ons altijd van alle gevaren, o glorierijke en gezegende Maagd! Amen.

Heilige Aartsengel Michaël, Verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem Zijn macht doe gevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.

Back To Top