Vanaf 10 juli zal het centraal secretariaat alles behartigen wat voorheen nog in Brouwhuis gedaan werd, vanuit de oude parochie Brouwhuis-Rijpelberg.  Dus voor doopbewijzen, misintenties en andere adminstratieve zaken kunt u alleen nog op de Tolpost terecht. Het secretariaat in Brouwhuis wordt gesloten.