• Nieuws uit de Parochie

  • (0)

   Voor iedereen betekent de kerk iets anders. Voor de lezers van deze Nieuwsbrief is de Kerk zeker van betekenis. Voor sommigen is geloven in God misschien helemaal niet hun ding, maar is er wel zoiets als een christelijke cultuur, met normen en waarden. Er zijn ook mensen die niets met een kerk hebben, maar wel vinden dat de monumentale gebouwen bewaard moeten blijven. Voor anderen is geloven belangrijk omdat God en het gebed ons leven draagt in onzekere tijden. Weer anderen willen wel gebruik kunnen blijven maken van kerken voor bepaalde gelegenheden, belangrijke levensmomenten en dergelijke. Anderen waarderen de inzet van gelovige mensen en kerken voor de samenleving en de armoedebestrijding. Wie waarde hecht aan God, geloven en de Kerk, mag er eens bij nadenken voor wie en door wie kerken en geloofsgemeenschappen dan blijven bestaan. Wie houdt dat allemaal in stand in een tijd waarin Nederlands steeds onkerkelijker wordt? Kerken kosten knopen. Het is altijd vervelend om over geld te moeten zeuren als het over geloven gaat, maar hoewel God van ons houdt, regent het geen euro’s uit de hemel. Anders dan veel mensen denken, zijn parochies helemaal niet rijk. O ja, de kerken in Helmond staan met fraaie Lees verder

  • (0)

   Op zondag 6 januari willen we als grote Lambertusparochie samen het nieuwe Missionair jaar 2019 starten met een gezamenlijke plechtige viering om 10:30 in de Jozefkerk (die op TV wordt uitgezonden) en daarna elkaar nieuwjaar wensen met voor het eerst een NIEUWJAARSRECEPTIE.  

  • (0)

   Caritas0492 bereidt voedsel voor de mensen die het hard nodig hebben. De collectes met kerstmis hebben het bedrag van ca 1.800 euro opgebracht. Namens de armen, nu alvast hartelijk dank! Meer info op internet: Caritas0492.blogspot.nl  

  • (0)

   Regelmatig Poolse Missen in de Pauluskerk. Bisschop de Korte heeft per 1 januari in ons bisdom een aparte Poolse parochie opgericht, met een pastoor en een parochiebestuur. Tot pastoor is benoemd: pater Krzysztof Obiedzinski S.Chr. De Poolse parochie beslaat het gehele gebied van het bisdom en heeft geen eigen kerken, maar viert in Eindhoven, Oss, Helmond, Waalwijk en Asten-Heusden. De pastorie en centrale kerk is in Eindhoven. De Pauluskerk is de uitvalsbasis voor de Poolse parochie in Helmond en volgens afspraken met onze parochie, zal daar twee keer per maand op zaterdagavond de Eucharistie in het Pools worden gevierd. Tevens is er dan biechtgelegenheid, catechese, en vorming in de zalen die er beschikbaar zijn. Soms zullen er ook hele bezinningsdagen gehouden worden in de Pauluskerk. Wij zijn als Lambertusparochie blij met de benoeming en oprichting door de bisschop. In Helmond wonen officieel ca 3500 Poolse inwoners, en de meerderheid is van huis uit katholiek. Vanwege de taal en cultuur is het goed dat ze niet alleen Poolse winkels hebben, maar ook zielzorg in de eigen taal. Pater Krzysztof spreekt overigens goed Nederlands en er is regelmatig contact. Wij verheugen ons dan ook op een goede samenwerking!

  • (0)

      Vanmiddag presenteerden de 10 studenten die hun ‘meesterproef’ voor het afstuderen op de vakschool Sint-Lucas in Boxtel in de Lambertuskerk deden, hun eindresultaat. In het voorjaar waren we al verbaasd over hoe goed ze de evangelist Marcus hadden gereconstrueerd. Dit najaar was de opdracht nog veel moeilijker. Want de wandschilderingen links achter het hoogaltaar waren zo goed als verloren na jarenlang vocht, slechte restauratiepogingen en andere problemen. Wij hebben het aangedurfd om deze studenten uit te dagen. Mislukken kon het niet want de schilderingen waren technisch ‘total loss’. Maar het is niet mislukt. Bijgaande fotoserie (foto’s met dank aan: (c) Henk van Dijk) laat ook zien hoe trots wij mogen zijn op deze vakmensen, en zij op zichzelf. Zelfs de beroemde schildering van het Laatste Avondmaal, die zo desastreus verkeerd gerestaureerd was begin deze eeuw, is weer hersteld. Al konden we niet meer echt reconstrueren wat al in de vorige eeuw verloren was, het resultaat is verbluffend! Wij danken Sint Lucas in Boxtel, studenten, docenten en begeleiders, dat wij zo hebben kunnen samenwerken. De studenten hebben zichzelf overtroffen, en een meesterwerk neergezet! Als het mogelijk blijft, hopen wij nog meer te kunnen restaureren. We zijn begonnen met het moeilijkste. Lees verder