We bereiden ons voor op komende zondag , als de KRO al weer voor de tiende keer de Eucharistieviering uitzendt vanuit de Sint-Jozefkerk. De live-viering begint om 10:30, het Sint-Jozefkoor zal zingen. U bent allen van harte welkom en ook alle eerste-communicanten van 2019 zijn uitgenodigd.
 
 
Thema aanduiding op de KRO-website:
 
“Alles is liefde voor wie dat wil,” zingt de band BLØF. Dat geldt ook voor de leerlingen van Jezus. Het is het grote gebod dat Jezus geeft is liefde. Liefde krijgen we tijdens de Eucharistie, liefde geven we aan onze medemens. We kunnen niet anders als christenen. Zoals Hij ons heeft liefgehad, zo willen ook wij elkaar liefhebben.