Voor iedereen betekent de kerk iets anders. Voor de lezers van deze Nieuwsbrief is de Kerk zeker van betekenis. Voor sommigen is geloven in God misschien helemaal niet hun ding, maar is er wel zoiets als een christelijke cultuur, met normen en waarden. Er zijn ook mensen die niets met een kerk hebben, maar wel vinden dat de monumentale gebouwen bewaard moeten blijven. Voor anderen is geloven belangrijk omdat God en het gebed ons leven draagt in onzekere tijden. Weer anderen willen wel gebruik kunnen blijven maken van kerken voor bepaalde gelegenheden, belangrijke levensmomenten en dergelijke. Anderen waarderen de inzet van gelovige mensen en kerken voor de samenleving en de armoedebestrijding.

Wie waarde hecht aan God, geloven en de Kerk, mag er eens bij nadenken voor wie en door wie kerken en geloofsgemeenschappen dan blijven bestaan. Wie houdt dat allemaal in stand in een tijd waarin Nederlands steeds onkerkelijker wordt?

Kerken kosten knopen. Het is altijd vervelend om over geld te moeten zeuren als het over geloven gaat, maar hoewel God van ons houdt, regent het geen euro’s uit de hemel.

Anders dan veel mensen denken, zijn parochies helemaal niet rijk. O ja, de kerken in Helmond staan met fraaie gebouwen op prima locaties. Aan de buitenkant lijkt het (nog) heel wat. Maar vraag niet wat het kost om ze te onderhouden. Veel ex-kerkgebouwen hebben nu een andere functie, zoals gezondheidscentrum, kinderopvang of theater. We hadden het graag anders gezien maar ja… Als we er in ons bisdom samen niet hard voor werken, zijn er over een aantal jaren nog meer kerken die verdwijnen of een andere functie krijgen. De kerken krijgen namelijk geen subsidie en in dure tijden blijft er dan weinig over. Onderhoud van het gebouw, de mensen die er werken en maatschappelijke projecten kosten gewoon geld.

Daarom is er elk jaar de Actie Kerkbalans. Het voortbestaan van alles wat met kerken te maken heeft, ligt in onze eigen handen. Gelooft u dat het zonde zou zijn als torenspitsen en het christelijk leven uit Helmond zou verdwijnen? Zou u het jammer vinden als ook onze parochie zou moeten krimpen? Als de kerken niets meer voor de medemens in nood zouden doen? Dan kan uw bijdrage zeer welkom zijn.

De actieperiode van Kerkbalans loopt van 19 januari tot en met 2 februari 2019. Elke euro die u geeft komt terecht in de eigen gemeenschap, en gaat niet naar Rome of landelijke potjes. Wat u geeft in Helmond, is bestemd voor onze eigen parochie! Wij beseffen dat we in een dure tijd leven, maar we durven u desondanks aan te spreken…

Wilt u meedoen? Uw kunt een bijdrage overmaken naar NL72RABO 0171 0800 84 t.n.v.  R.K. PAROCHIE H. LAMBERTUS in Helmond. Alvast hartelijk dank!