37 jongeren uit onze Lambertusparochie ontvingen het H. Vormsel. Hoofdcelebrant van deze H. Mis was Mgr. R. Mutsaerts.

De vormelingen waren er samen met hun gezinnen en andere familieleden, er was mooie muziek met zang en gitaar en er was de indrukwekkende preek door de hulpbisschop …

Van harte gefeliciteerd vormelingen en ouders!