Mgr. Hurkmans installeert pastoor SeidelĀ  en het pastorale team op zaterdag 30 april om 18:30 in de Jozefkerk.
Alle parochianen zijn van harte uitgenodigd om deze Eucharistie mee te vieren. De zang wordt verzorgd door het dameskoor St. Jozef.
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid om samen een kop koffie te drinken in de grote zaal van de Jozefkerk.