Vorige jaren organiseerde het Regionaal Woonwagenpastoraat nog aparte vieringen voor kinderen van de eigen doelgroep in de Lambertuskerk en elders.
 
Diaken van Leuken zorgde daar voor. Met ingang van heden is hij daarmee opgehouden. Er is ook geen andere pastorale beroepskracht in de parochie die dit werk op zich kan nemen.
 
Dat betekent dat de kinderen uit gezinnen die normaal contact hebben met het Woonwagenpastoraat zich voortaan allemaal aansluiten bij de gewone groepen in de eigen parochies en meedoen met de voorbereiding van de parochie. Er worden in de Lambertusparochie geen uitzonderingen gemaakt, we trekken één lijn. Het heeft ook geen zin om daarover te bellen met het kantoor of de priesters, er wordt niet over onderhandeld.
Het is sinds 2017 ook niet meer mogelijk om de kapel van Binderen te reserveren voor eigen communievieringen. De kapel heeft een eigen bestuur en dat wil de kapel beschikbaar houden voor mensen die komen bidden of een kaarsje opsteken.
 
(Om misverstanden te voorkomen: diaken van Leuken is niet gestopt met Woonwagenpastoraat. Alleen met de communievieringen.)