sacramenten
Doopsel
sperator
Eerste H. Communie
sperator
H.Vormsel
sperator
Boete & verzoening
sperator
Huwelijk
sperator
Priesterschap
sperator
Ziekenzalving

Ziekenzalving

Als u ernstig ziek wordt, kunt u het sacrament van de zieken ontvangen. Dit sacrament werd vroeger 'het bedienen' of 'het Laatste Oliesel' genoemd. Men wachtte ermee tot vlak voor het sterven. De laatste veertig jaar is dat veranderd. De ziekenzalving kan het beste worden ontvangen als de zieke daar ook echt kracht door krijgt. En niet alleen om gesterkt te zijn voor de laatste reis.

Wilt u of één van uw naaste familieleden dit sacrament ontvangen? Neemt u tijdig contact op met de priesters van de parochie.

De werking van de ziekenzalving:

De ziekenzalving geeft zieke mensen kracht en genade, om – indien mogelijk – te genezen en in ieder geval het lijden te dragen in vereniging met Christus.
De ziekenzalving vergeeft zonden, en herstelt dus gebroken banden met God en de medemens. Daarom kan dit Sacrament ook zo heilzaam zijn in het kader van 'afscheid nemen.' Het geeft iemand de kans om in vrede heen te gaan.
De ziekenzalving helpt om – als de dood nadert – vol vertrouwen Christus tegemoet te gaan. Jezus zal de zieke herkennen en in zijn armen willen opnemen, op weg naar de hemel.

Enkele punten om te onthouden:

De ziekenzalving is voor zieken die echt ernstig ziek zijn. Daaronder verstaan we: een ziekte die kán leiden tot de dood. Dat kan een ernstige griep zijn voor een zwakke oudere, maar natuurlijk ook elke zware hartaandoening of vormen van kanker.

De ziekenzalving mag herhaald worden. Dat wil zeggen: als iemand de diagnose krijgt van bijvoorbeeld kanker, kan in een eerste fase al de ziekenzalving worden toegediend. Als de kanker zich verergert, kan het sacrament worden herhaald.

De ziekenzalving is een sacrament. Dat betekent dat alleen levenden deze zalving kunnen ontvangen. Voor wie reeds gestorven is, bestaan er hele mooie andere gebeden, maar geen sacramenten meer.

De ziekenzalving is een sacrament, wat betekent dat alleen een priester die kan toedienen. Diakens, pastoraal werk(st)ers en ziekenhuispastores die niet gewijd zijn kunnen geen Sacrament toedienen.


Heilige Lambertuskerk St. Jozefkerk H. Edith Stein Heilige Pauluskerk