Parochie

Parochiebestuur Heilige Lambertus

Pastoor Seidel Pastoor E.C. Seidel (voorzitter)
  Dhr. L. den Breejen (secretaris)
  Mw. J.J.C. Huisman-Claassens (penningmeester)
  Dhr. W. van Hoof (vice-voorzitter)
  Dhr. F. van de Leur (gebouwen)
  Dhr. A.G.M Ruiter (gebouwen)


Heilige Lambertuskerk St. Jozefkerk H. Edith Stein Heilige Pauluskerk