Sacramenten
Doopsel
sperator
Eerste H. Communie
sperator
H.Vormsel
sperator
Boete & verzoening
sperator
Huwelijk
sperator
Priesterschap
sperator
Ziekenzalving

Huwelijk

We zijn blij met jullie plan om kerkelijk te trouwen. Neem tijdig contact op met de parochie. In onze Lambertusparochie kun je een huwelijk aanmelden tussen drie maanden en één jaar voor je gaat trouwen. Je kunt in deze parochie trouwen als je woont binnen de parochiegrenzen van de Lambertusparochie en niet eerder voor de kerk gehuwd bent geweest.

Bij de voorbereiding op het huwelijk wordt u uitgenodigd om ruim voor uw huwelijksdatum met meerdere aanstaande bruidsparen bijeen te komen met de pastoor en de diakens. U heeft dan een persoonlijke motivatiebrief geschreven waarmee u het gesprek ingaat. Vanuit dit eerste gesprek wordt dan verder individueel met u gesproken over de vereiste formaliteiten en hoe de viering er uit gaat zien.

Een huwelijk vanuit de Lambertusparochie wordt gehouden in één van onze kerkgebouwen. Wie in de kapel van Binderen trouwt, kan dat alleen doen met een eigen priester of diaken, en na toestemming van de pastoor van de Lambertusparochie. De administratie van de kapel van Binderen kan u exact vertellen hoe dat verloopt.

Tarief

€360,00

Heilige Lambertuskerk St. Jozefkerk H. Edith Stein Heilige Pauluskerk